Delta-på-kurs-og-arrangementer

Påmelding til kurs og arrangement gjøres her. Der ligger også informasjon om datoer og innhold for de forskjellige kursene. 


Kurs

 • Markedsføring og sosiale medier
 • Grafisk design
 • Grafisk design for tidsskrifter
 • Fotoredigering i Photoshop
 • Regnskap for små foreninger
 • Regnskap for store foreninger
 • Inntektskilder til din forening
 • Ledelse
 • Ny som leder
 • Ny i styret
 • Rekruttering og tilhørighet
 • Profilering og rekruttering på stands

 

Arrangementer

 • Lederdult – en ettermiddag med inspirasjon for de med lederansvar (holdes 1 gang pr semester)
 • Lunsjpåfyll – Korte foredrag med tips og triks (holdes 2-3 ganger pr semester)

 

Kom-på-drop-in

Vi er åpen for drop-in mellom 12.00 og 15.00 mandag til fredag. Du finner oss i 1. etasje i Kristian Ottosens hus på Blindern.
Vi kan svare på spørsmål om å starte opp nye foreninger, søknader, økonomi, styrearbeid, og andre foreningsrelaterte spørsmål.
For mer omfattende problemstillinger og spørsmål bør du sende oss en epost og avtale tid for et møte.

 

bruk-oss-som-konsulenter-for-organisasjonsutvikling

For foreninger som ønsker å utvikle seg videre eller har spesifikke utfordringer, kan SiO Foreninger bistå som uavhengige konsulenter.
Vi vil da analysere foreningens nå-situasjon, og sammen lage en plan for organisasjonsutvikling. Et konsulentoppdrag er en gjensidig forpliktelse mellom SiO Foreninger og foreningen, med jevnlig oppfølging fra konsulenten over en gitt periode.
Ved å bruke en konsulent får foreningen omstrukturere eller utvikle seg under ordnede rammer, med støtte fra en ekstern fagperson.

Slik fungerer et prosjekt fra start til slutt

 

sett-sammen-en-kurspakke

Foreningsstyrer og andre grupper kan bestille en skreddersydd kurspakke med korte bolker innen aktuelle temaer. Hver bolk legger opp til høy medvirkning fra deltakerne, og egen forening og miljø står i sentrum. Vi anbefaler å velge 1-3 bolker, og at alle bolkene blir gjennomført på én ettermiddag/kveld.

Ta kontakt med oss på foreninger@sio.no for å bestille en kurspakke. 

 

• Motivasjon
Hvordan kan man stille krav til frivillig arbeidskraft? I denne modulen får dere innsikt i hva som driver motivasjon, og hvordan dere som styre kan motivere foreningens medlemmer. 

• Rekruttering
Hvordan rekrutterer dere nye medlemmer, og hvordan inkluderer dere dem i foreningen? Ler om både rekruttering av medlemmer og rekruttering til styret


• Markedsføring av foreningen
Her lærer dere å legge en strategi for markedsføring av foreningen i det daglige. Hvilke triks kan dere gjøre for å bli lagt merke til på en positiv måte?

• Markedsføring av arrangement
Hvordan får man målgruppen sin til å legge merke til akkurat deres arrangement? Og er det nok å bare lage et event på Facebook?

• Samarbeid i styret
Modulen tar for seg hva som er viktig når man skal samarbeide i et styre. Dette inkluderer forventningsavklaringer, klare vervinstrukser, tidsprioritering samt hvordan man kan ha effektive møter.

• Økonomi og ansvar
Hva er styrets ansvar i en forening, både juridisk og økonomisk? Modulen tar for seg viktige plandokumenter som bør være på plass i en forening, samt styrets handlingsrom. Det vil også være eksempler på økonomiske situasjoner som kan oppstå og hvordan disse kan løses. 

• Finansiering
Modulen gir eksempler på ulike støtteordninger man kan bruke for å sikre inntektskilder til foreningen. "Den gode søknaden" vil bli gjennomgått, i tillegg til tips om hvordan man kan redusere utgiftene i foreningen.

• Omdømme og organisasjonskultur
Hva er en god organisasjonskultur, og hva kan man gjøre for å endre en dårlig kultur? Modulen tar også for seg hvordan kulturen er knyttet til omdømmet til foreningen, og tre viktig steg i omdømmebygging.