Dette er oss

SiO Foreninger består av tre rådgivere og to prosjektmedarbeidere og er ledet av Mike Fürstenberg. I tillegg holder syv kursholdere kursene våre. Vi har alle lang erfaring og høy kompetanse innen frivillig arbeid og foreningsdrift, og ikke minst et brennende engasjement for dere som driver studentforeningene i Oslo. Man skulle ikke tro at det fortsatt gikk an å overraske oss, men likevel blir vi jevnlig satt ut av alt dere får til og engasjementet deres. 

Se informasjon om rådgiverne i SiO Foreninger lenger ned. 

Vi jobb er å gjøre deres jobb lettere, gjennom tilrettelegging for enklere drift og utvikling. I tillegg ønsker vi å vise dere frem for studentene, slik at så mange studenter som mulig får en forening å høre til i. 

Enklere drift:

 • Vi samler nyttig informasjon på sio.no/foreninger
 • Vi arrangerer rekrutteringsarrangementer i semesterstart
 • Vi koordinerer med lærestedene
 • Vi utvikler nyttige verktøy til dere, for eksempel medlemsregister og regnskapsmal.
 • Vi svarer på stort og smått dere lurer på

Utvikling: 

 • Vi arrangerer 15 kurs for aktive i studentforeninger
 • Vi holder kurs på bestilling for styrer eller andre grupper
 • Vi arrangerer Lunsjpåfyll med relevante temaer
 • Vi møter dere for å diskutere fagområder eller spesifikke utfordringer

Markedsføring av dere:

 • Bruk hashtaggen #minforening på Instagram for å være med i konkurransen om 3000 kroner hvert semester
 • Hver fredag viser vi frem en forening under hashtaggen #ukasforening på Instagram
 • På Instagram besøker vi foreninger og lager instastories av det
 • Utvalgte foreningsarrangementer blir delt i SiOs app
 • Vi lager jevnlig kampanjer for å vise dere frem for studentene

Lurer du på noe som helst om å drive en forening? 

Ta kontakt med en av oss, du ser kontanktinformasjonen vår under. Du kan også sende en epost til foreninger@sio.no eller fylle ut dette skjemaet

 

Dette er oss

Mike Fürstenberg

Mike

Leder i SiO Foreninger

"I studentforeningen kan du både møte nye spennende mennesker og mestre nye ting."

Som leder er jeg ansvarlig for å sikre gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø for SiO Foreningers rådgivere og kursholdere. Det er også mitt ansvar at mine ansatte har den rette kompetansen til å nå målene for vårt tjenesteområde. I tillegg har jeg et overordnet ansvar for lærestedsoppfølging for våre tjenester.

Min kompetanse ovenfor studentforeningene er i stor grad knyttet til økonomi i studentforeninger, støtteordninger og oppstart, samt organisasjonsutfordringer. Jeg har selv bred foreningserfaring fra organisasjonslivet under studiene mine på OsloMet da jeg studerte til Ingeniør.

Mike.Furstenberg@sio.no / 917 32 915


Portrettbilder_Felicitas_Workplace

Felicitas Scheffknecht

Rådgiver med spesielt ansvar for søknadsveiledning, styrearbeid og Velkommen.

"En studentforening er et hjem som åpner dører du ikke visste fantes"

Jeg er ansvarlig for å bistå foreninger med leder- og styrearbeid, samt støttesøknadsskriving og kvalitetsstempelet vårt, Velkommen.

Dersom dere har spørsmål om vedtekter, konflikthåndtering, inkludering, eller trenger en tilbakemelding på et budsjett eller søknadsbrev, kan dere få hjelp hos meg.

Jeg liker å være en jack-of-all-trades og har studert mye forskjellig og vært med i mange ulike foreninger og verv: jeg har blant annet ledet Kulturstyret og driftet en studentpub, men jeg ha også vært redaksjonsmedlem i et tidsskrift, og temaansvarlig hos en ideell forening. Det å ha en tverrfaglig tilnærming og et blikk for helheten er noe som preger alt jeg gjør.

Felicitas.scheffknecht@sio.no / 467 43 628


Astrid Solum Ness

Astrid Solum Ness

Kommunikasjonsrådgiver, med ansvar for SiO Foreningers kommunikasjon og markedsføring.

"Å være engasjert i foreninger gir deg et stort sosialt og faglig nettverk, som jeg unner enhver student."

Jeg er utdannet innenfor medievitenskap, hvor jeg har fokusert mye på unge voksne sin bruk av True Crime. Jeg har studert i Bergen i seks år, hvor jeg har vært aktiv i mange foreninger og organisasjoner. Her har jeg fått erfaring med lydproduksjon, bartending, PR- og kommunikasjon og mye mer. I studietiden fant jeg også den store idrettskjærligheten Roller Derby.

Astrid.Solum.Ness@sio.no / 952 32 705


Karoline_nye-5_kvadrat

Karoline Marie Aakenes

Rådgiver med spesielt ansvar for bærekraft og sosial aktivitet i studentbyene

"Studentforeninger er det beste stedet for påfyll i en travel hverdag, der du kan dyrke dine interesser"

Jeg er ansvarlig for foreningsaktivitet på studentbyene, samt å arbeide for at studentforeninger kan være mer bærekraftige.

Jeg er utdannet innen organisasjon og ledelse. Masteroppgaven min handlet om arbeid med bærekraft og kommunikasjonen av det. I bacheloren min skrev jeg om organisasjonskultur i studentforeninger. I studietiden var jeg med i flere foreninger og fikk dyrket interesser som korsang, foto, skriving og politikk.


Karoline.Aakenes@sio.no / 484 97 950


Ivar Bjørland

Ivar Bjørland

Arrangementskoordinator i prosjektstilling

Aring; engasjere meg er det beste jeg har gjort, jeg sitter igjen med så mange gode minner og venner jeg kommer til å huske resten av livet.

Jeg er fortsatt student og jobber i SiO Foreninger to dager i uken. Mitt ansvar er å bistå de andre på kontoret med deres oppgaver, og hjelper særlig til med tekniske og logistiske utfordringer.

Jeg er utdannet elektriker, vekter, PT og snart lektor. Jeg har også vært med i mange foreninger fra studentutvalg til kjellerpub.


ivar.bjorland@sio.no 


Henry Ramana

Henry Ramana 

Prosjektmedarbeider i deltidsstilling

"Å være med i en studentforening er en super mulighet til å tilegne seg verdifull erfaring og ha det gøy samtidig.

I SiO Foreninger hjelper jeg til med både praktiske og administrative oppgaver, og har et spesielt ansvar for vedtekter og foreningsøkonomi.

Jeg er utdannet innenfor samfunnsøkonomi og helseledelse. Ved siden av studiene mine har jeg fått muligheten til å være med i flere studentforeninger som HSF og HFU, og det setter jeg veldig pris på.

Henry.ramana@sio.no