Blindern Studenthagelag og Oslo Grønne Studenter mottok Kristian Ottosen-prisen 2014 for et prosjekt om å bygge studenthager tilknyttet studentboligene i Oslo. De har i 2015 opprettet studenthage på Nordberg studentby hvor særlig barnefamilier og internasjonale studenter har engasjert seg.
To nye studenthager er under planlegging i 2016. 

studenthagelaget