Som nyansatt i SiO kan du kort tid etter tiltredelsesdato få utstedt et personlig ansattkort med bilde, navn og signatur. Kortet fungerer som identifikasjon og nøkkelkort.

Alle rutiner vedrørende registrering av ansatte, produksjon og utstedelse av kort, og aktivering av adgangsrettigheter står beskrevet i rutinebeskrivelsen "Ansattkort i SiO". 
Her er en oversikt over de viktigste punktene:

Informasjon til nyansatte i SiO
Personalansvarlig i din avdeling har ansvaret for at du blir registrert i administrasjonssystemet. Det er derfor viktig å vente med avhenting av kort til du har fått beskjed om at registreringen er fullført. Registreringen er fullført når du ligger i kortdatabasen. Ring SiO Kundeservice Blindern på 22 85 32 00 hvis du vil forsikre deg om at du ligger i databasen.

Utstedelse av kort
Ansattkortet blir produsert ved SiO Kundeservice på Blindern. Utstedelse forutsetter personlig oppmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon.

Utleverte kort er ikke nødvendigvis aktivert for nøkkelfunksjon. For informasjon om dette henvend deg til personalansvarlig i din avdeling.

Hvor holder SiO Kundeservice Blindern til?
SiO Kundeservice holder til i Kristian Ottosens hus (tidl. Lavblokka) sentralt på Blindern.

Funksjoner i kortet:

Identifikasjon
På forsiden av kortet står kortholders navn, bilde, signatur og tilhørighet i SiO (firma og/eller avdeling). Det er opptil den enkelte enhet å bestemme hvorvidt kortet skal bæres synlig.

Nøkkelkort
Kortet kan aktiveres for bruk som nøkkelkort. Denne funksjonen ligger i magnetstripen på baksiden av kortet og/eller chipen (som ligger innbakt i kortet). 

Det finnes forskjellige adgangskontrollsystemer i SiOs og UiOs bygninger, og forskjellige rutiner for aktivering av denne funksjonen i kortet avhengig av hvilke bygninger du trenger adgang til. For informasjon om dette henvend deg til personalansvarlig i din avdeling.

Kortet fungerer også som adgangskort til Athleticas lokaler når treningsavgift er betalt.

Tap og endring av kort

Tap av kort
Du skal alltid melde fra om tapt kort til SiO Kundeservice: Tlf: 22 85 32 00 eller Vaktsentralen: Tlf: 22 85 50 07. Ved tap av ansattkort med nøkkelfunksjon for SiOs bygninger må du i tillegg kontakte ansvarlige ved den aktuelle bygningen slik at kortets adgangsfunksjoner blir sperret der.

Hvis du finner igjen ansattkortet eller må erstatte et tapt, ødelagt eller utslitt kort må du møte opp personlig på SiO Kundeservice på Blindern. Ødelagte og utslitte kort må leveres inn for makulering ved nyutstedelse.

Endring av kort
Endring av personopplysninger (navn eller stillingsbetegnelse) skal skje via personalansvarlig som registrerer endringer i eget meldesystem. Etter at lønningsavdelingen har mottatt melding fra personalansvarlig vil det ta omtrent 3 virkedager før informasjonen er overført til kortdatabasen.

Ved endring av navn må du møte på SiO Kundeservice Blindern med legitimasjon for å avgi ny signatur og få utlevert nytt kort. Gammelt kort skal da leveres inn for makulering.

Avsluttet arbeidsforhold
Ved avsluttet arbeidsforhold skal ansattkortet leveres tilbake til personalansvarlig, som leverer det til SiO Kundeservice.