Alle fast tilsatte som mottar lønn fra UiO skal ha eget tilsattkort med navn, bilde og signatur. Utstedelse av kortet kan normalt skje første arbeidsdag.

Informasjon til nytilsatte ved UiO

Tilsattkort
Første arbeidsdag kan du møte på SiO Kundeservice for fotografering og utlevering av tilsattkortet. Merk at kun fast tilsatte som mottar lønn fra UiO er berettiget til å få tilsattkort.

Utlånskort
Tilsatte som har behov for adgang til bygninger før tilsattkort utstedes, kan få utdelt utlånskort ved instituttet/enheten. Dette er upersonlige kort uten navn, bilde og signatur som enhetene disponerer. De benyttes på midlertidig basis av tilsatte som av diverse grunner ikke har et eget fungerende tilsattkort. Utlånskortet fungerer kun som adgangskort.

Får du likevel ikke tilbud om dette og du har behov for adgangskort, må du ta kontakt med kontorsjef eller tilsvarende bemyndiget ved din enhet.

Merk at utlånskort skal leveres tilbake til enheten når personlig tilsattkort er utstedt. Meld alltid fra om tapt utlånskort til enheten.

Produksjon og utstedelse av kort

Når og hvor?
Tilsattkortet blir produsert ved personlig oppmøte på SiO Kundeservice. Vi holder til inne i Kristian Ottosens hus (tidl. Lavblokka) sentralt på Blindern. Klikk her for å se kart (bygning 2, Kristian Ottosens hus). Tiden mellom kl. 8 og 10 hver mandag er reservert for produksjon av tilsattkort for å unngå køer og lang ventetid. Tilsatte har også anledning til å komme i våre øvrige åpningstider, men må da stå i kø sammen med våre andre kunder.

Merk at SiO Kundeservice kan holde stengt enkelte dager. Oppdaterte åpningstider finner du under "åpningstider" øverst på siden.

Utstedelse
Ved oppmøte på SiO Kundeservice må du vise frem en gyldig legitimasjon (les mer under). Deretter tar vi bilde, registrerer signaturen og skriver ut kortet. Du vil også bli bedt om å velge en firesifret PIN-kode som er knyttet til dine adgangsrettigheter. Hvis du senere skulle glemme PIN-koden eller du ønsker å endre den må du møte personlig på SiO Kundeservice.

Legitimasjon
Gyldig legitimasjon:

• Pass
• Førerkort utstedt i Norge, Sverige, Danmark og Finland
• Bankkort med bilde og personnummer
• Nasjonalt ID-kort fra Norge, Sverige og Finland
• Europeiske ID-kort fra enkelte land. Se her hvilke ID-kort som er godkjent legitimasjon.

Adgangsrettigheter

Aktivering av kort for adgang utføres av Vaktsentralen etter melding fra kontorsjef eller tilsvarende bemyndiget ved din enhet.

Normalt vil kontorsjef ved enheten gi beskjed til Vaktsentralen om ønskede adgangsrettigheter i forkant av kortutstedelse. Dette sikrer at kortet vil virke som adgangskort umiddelbart etter utstedelse. Spør om kortet ditt er aktivert når du får det utlevert på SiO Kundeservice.

Hvis kortet ikke er aktivert ved utstedelse må du selv ta kontakt med kontorsjefen i etterkant for å sikre at du får adgangsrettigheter i kortet. Når kontorsjef gir beskjed om dette til Vaktsentralen vil det normalt ikke ta mer enn 24 timer før kortet er aktivt – i de fleste tilfeller vil kortet aktiveres samme dag som melding mottas. For å sjekke om et kort er aktivt kan du ringe Vaktsentralen eller SiO Kundeservice, eller prøve kortet i en av bygningens kortlesere.

Hvis du etterhvert får behov for tilleggsadgang andre steder, behøver du ikke å få nytt kort. Tilleggsadgang knyttes til det allerede utstedte kortet. Prosedyren er som tidligere at kontorsjef må varsles om ønsket utvidelse av adgangsrettigheter. Kontorsjef godkjenner eventuelt ønsket og gir så beskjed videre til Vaktsentralen. Ved utvidet adgang bruker du den samme PIN-koden som ellers.

Ved betaling av treningsavgift ved Athletica vil du få adgang til Athleticas lokaler i kortet. Aktiveringen skjer i en av Athleticas treningssentre.

Alternative rutiner
Noen få bygninger utenfor Blindern (gjelder bl.a Fredriksgt. 2 og 3) opererer med et annet adgangskontrollsystem enn ellers ved UiO. I slike tilfeller legges ikke adgang i kortet av Vaktsentralen. Tilsatte må da i tilfelle henvende seg til kontorsjef eller tilsvarende ved enheten for å få kortet aktivert for de aktuelle stedene.

Funksjoner i kortet

Identifikasjon
På forsiden av kortet står kortholders navn, fødselsnummer (eventuelt kun fødselsdato), bilde og signatur. Kortet gjelder som identifikasjon når du oppholder deg i UiOs bygninger og må fremvises ved forespørsel. I de tilfeller den tilsatte har valgt å kun ha fødselsdato synlig på kortet, må gyldig legitimasjon fremvises i tillegg. Kortet skal bæres synlig på steder hvor det er påkrevd.

Nøkkelkort
Kortet kan aktiveres for bruk som nøkkelkort. Denne funksjonen ligger i magnetstripen nederst på baksiden av kortet.

Ved utstedelse av tilsattkortet velger du en firesifret personlig kode som er knyttet til nøkkelkortfunksjonen (gjelder ikke ved utvalgte steder i sentrum). For mer informasjon om tildeling av adgang se "Adgangsrettigheter".

Kortet fungerer også som nøkkelkort til Athleticas lokaler når treningsavgift er betalt.

Lånekort bibliotek
Kortet har en strekkode som kan aktiveres for lån av bøker gjennom Universitetsbiblioteket. Kontakt Universitetsbiblioteket for aktivering av BIBSYS-koden. Ved nyutstedelse av kort må denne prosedyren gjentas.

Andre kort for tilsatte

I tillegg til tilsattkortet, produserer SiO Kundeservice følgende kort for arbeidstakere tilknyttet UiO eller UiOs adgangskontrollsystem:

 • Midlertidig
  Produseres for midlertidig tilsatte ved UiO som har kontrakt med mer enn 3 måneders varighet. Kontorsjef eller tilsvarende bemyndiget ved enheten gir beskjed til Vaktsentralen som registrerer vedkommende med navn og fødselsnummer og adgangsrettigheter. Vaktsentralen gir beskjed når kortet er klart til utstedelse på SiO Kundeservice. Utstedelse forutsetter personlig oppmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon (f.eks pass eller bankkort).
 • Service
  Produseres for eksternt innleide arbeidstakere. Rutinen er den samme som for midlertidig kort.
 • Norsk Regnesentral
  Produseres for ansatte ved Norsk Regnesentral. Rutinen er den samme som for midlertidig kort.
 • Radio Nova
  Produseres for ansatte i Radio Nova. Rutinen er den samme som for midlertidig kort.
 • Thalia Teater
  Produseres for ansatte ved Thalia Teater. Rutinen er den samme som for midlertidig kort.
 • Studentersamfundet
  Produseres for ansatte ved Studentersamfundet Chateau Neuf. Rutinen er den samme som for midlertidig kort.
 • Utlånskort
  Utlånskort er upersonlige kort som bestilles og administreres av enheten. Utlånskort brukes bl.a ved midlertidig ansettelse under 3 måneder, ved kortvarig besøk eller for tilsatte som venter på å motta tilsattkort. Kortene leveres inn ved enheten når behovet opphører. Kontorsjef eller tilsvarende bemyndiget ved enheten kan bestille utlånskort ved å henvende seg til Vaktsentralen. Tilsatte kan få utlånskort ved å henvende seg til kontorsjefen.

Tap og endring av kort

Du må melde fra umiddelbart om tapt kort (gjelder alle typer kort utstedt ved UiO) til Vaktsentralen eller SiO Kundeservice slik at kortets adgangsrettigheter kan bli sperret. Hvis kortet kommer til rette igjen før erstatningskort er utstedt må du også melde fra slik at sperringen på kortet oppheves. Hvis du har brukt lånekortfunksjonen på tilsattkortet må du i tillegg melde fra til Universitetsbiblioteket slik at kortet kan sperres der.

Erstatningskort utstedes gebyrfritt ved personlig oppmøte på SiO Kundeservice. Ta med legitimasjon.

Utslitte og ødelagte kort må innleveres på SiO Kundeservice for makulering ved utstedelse av erstatningskort.

Endring av personalia
Endrede personopplysninger må være registrert i lønns- og personaldatabasen (POLS) før SiO Kundeservice kan utstede nytt kort. Kontakt SiO Kundeservice for å sjekke at du ligger med riktige personopplysninger i databasen før du møter opp. Ta med gammelt kort og legitimasjon med eventuelle nye personopplysninger når du møter opp på SiO Kundeservice.

Utgått kort 
Et tilsattkort har normalt en gyldighet på fem år fra den dagen kortet er utstedt. Har ditt tilsattkort gått ut på dato, eller dersom utløpsdatoen nærmer seg, så møt opp på SiO Kundeservice for å få utstedt et nytt kort. (Du vil da samtidig få muligheten til ta nytt bilde + signatur om ønskelig.)