SiO Athletica ønsker å tilrettelegge for aktivitet og treningsglede for alle studenter og tilbyr treningstider til studentidrettslag.

Studentidrettslag kan søke om treningstid for et studieår om gangen. Laget betaler ikke leie for treningstiden, men alle medlemmer i idrettslaget som får tildelt treningstid må være medlemmer i SiO Athletica. Medlemmene får tilgang til alle SiO Athleticas tilbud.

Det må registreres en søknad per undergruppe i laget, med samme kontaktperson/ansvarlig for alle gruppene i laget. I tildelingen legger vi blant annet vekt på antall medlemmer, type aktivitet/idrett og stabilitet over tid.

Les retningslinjer og tildelingskriterier her

Hvordan søke om treningstid?

Søk om treningstid ved å fylle ut dette skjema

Treningstid tildeles for et studieår av gangen med forbehold om endring ved misbruk av tid, for lavt belegg eller sesongvariasjoner. For kunstgressbanen ved Athletica Domus tildeles treningstid for kalenderåret, eventuelt når banen er åpen. Det er ikke vinterdrift på kunstgressbanen.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for treningstid utendørs er 15. mars 2021, søknadsfristen for treningstid innendørs skoleåret 2021/22 er 10. mai 2021.

Rakk du ikke fristen? Dere er velkommen til å sende oss en søknad når som helst. Da vil vi kontakte dere om noe skulle bli ledig. Bare fyll ut kontaktskjema på sio.no.