SiO bygger nye boliger til 315 studenter
Blindernveien 6 har en unik beliggenhet sett mot SiO-tilknyttede læresteder. Studentboligene blir Universitetet i Oslos nærmeste nabo, og det er gangavstand til Politihøgskolen, Musikkhøyskolen, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, Barrat Due musikkinstitutt og Det teologiske Menighetsfakultet. Fra Campusundersøkelsen vet vi at studenter primært bruker kollektivtransport, går eller sykler. Infrastrukturen i området gjør tomten derfor svært egnet til studentboliger. Ved å samle mange studenter her i et arealeffektivt bygg vil man i tillegg ha mulighetene til å få et bærekraftig anlegg med meget god miljøeffekt. SiO ønsker at området skal oppleves som attraktivt, grønt og trygt for studentene og byens befolkning.

Byggestart var juni 2019 og arbeidene går etter oppsatt fremdrift. På grunn av tiltakene for å begrense smitte av koronavirus kan det bli forsinkelser, men planlagt ferdigstillelse er så langt satt til årsskiftet 2020/2021

Bygget vil i tillegg til boliger for studenter inneholde en 4 avdelings barnehage og et næringslokale. Det er ikke endelig avgjort hva næringslokalet skal inneholde

SiO sender med ujevne mellomrom ut eget informasjonsbrev til de som ønsker å bli oppdatert på byggeprosessen. Ønsker du å motta nyhetsbrev i løpet av byggeprosessen kan du melde deg på her: https://forms.gle/B13qupXbNyDofdT67

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO.

Se vår Q&A om Blindernveien

Her er saken på Plan- og bygningsetatens nettsider.