SiO mener at tomten i Blindernveien er ideell for bygging av studentboliger.

Studentboligene blir Universitetets nærmeste nabo, og vil ha svært gode offentlige kommunikasjonsmuligheter til andre undervisningssteder, som gjør behovet for bil liten. Ved å samle mange studenter her i et arealeffektivt bygg vil man ha mulighetene til å få et bærekraftig anlegg med meget god miljøeffekt.

Etter offentlig høring har Plan- og Bygningsetaten og SiO samordnet sine forslag til et felles forslag basert på de innspillene som kom under høringen. Det felles forslaget vil bli lagt ut på ny, begrenset, offentlig høring. Forslaget er sendt til Rådhuset for politisk behandling.

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO.

Se vår Q&A om Blindernveien

Her kan saken følges på plan- og bygg sine websider.