SiO ønsker å utnytte sin tomt ved Vestgrensa studentby til å bygge flere boliger for studentene i Oslo.

Vestgrensa3

Det er en prekær mangel på studentboliger i hovedstaden. SiOs kjerneoppgave er å tilby studentene et sted å bo.

SiO foreslår å omregulere Trimveien 4, kunstgressbanen øst for Domus Athletica, fra idrettsanlegg til bebyggelse og anlegg/boligbebyggelse. Det skisseres fem blokker på mellom fire til seks etasjer med rundt 500 studenthybler. Forslaget inneholder også en 7-erbane.

Reguleringsplanen er sendt til Rådhuset og vil bli behandlet politisk i løpet av høsten 2017.

Her kan du følge saken hos Plan- og bygningsetaten og her er plankartet med endelig forslag.

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO.