Nye familieboliger på Kringsjå studentby
SiO har bygget 82 nye familieboliger nederst på Kringsjå studentby. Familieboligene på 50 kvadratmeter er bygget i to bygg på fire etasjer og et bygg på tre etasjer. Byggene gir en god utnyttelse av tomten og spiller samtidig godt sammen med topografi og vegetasjon. Prosjektet utgjør andre byggetrinn i fornyelsen av Kringsjå studentby. De nye familieboligene ble tatt i bruk ved årsskiftet 2019/2020.

Et av de eldre byggene på Kringsjå, Olav M Troviks vei 28-30, blir revet våren 2020.

SiO er i ferd med å prosjektere nye studentboliger på parkeringsplassen i det nordvestre hjørnet av studentbyen. Dette vil utgjøre byggetrinn tre av den overordnede planen med å fortette og revitalisere Kringsjå studentby.

På denne siden vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om byggeprosjektene på Kringsjå Studentby.

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO

Se vår Q&A om studentbyen på Kringsjå