SiO ser at det er muligheter for å utvikle området på Kringsjå. Ved å fortette allerede eksisterende bygningsmasse gir vi plass til inntil 1500 nye hybler.

Kringsjå studentby er en unik studentby med umiddelbar nærhet til Oslomarka og dens turstier, fiskevann og løypenett. Her er mulighetene lagt til rette både for den friluftinteresserte student som ønsker å bo sentrumsnært og de som vil bo landlig med under 10 min reisevei til Blindern og under 15 min til Nationaltheatret med kollektivtransport.

SiO ønsker å utnytte områdets potensiale for en framtidig utvikling til en levende og spennende studentby. Gjennom den nye reguleringen beholdes dagens særegne arkitektur samtidig som hele området moderniseres og revitaliseres. Dette vil skape et mangfold som gir positive ringvirkninger for studentene, nærmiljøet og byen.

Første spadestikk ble foretatt i oktober 2016.

Massivtrebygg

SiO bygger 330 nye studentboliger i massivtre. Med 10 etasjer blir dette Oslos høyeste massivtrebygg. Prosjektet utgjør første byggetrinn i utviklingen av Kringsjå Studentby og ble igangsatt høsten 2016. Dette blir det første store massivtreprosjektet i hovedstaden – både med 10 000 kvadratmeter i areal og 9 av 10 etasjer i massivtre.

Byggingen av disse studentboligene er et Futurebuilt-prosjekt, som innebærer at det stilles krav til redusert klimagassutslipp i forbindelse med transport, energibruk og materialbruk.

På denne siden vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om byggeprosjektene på Kringsjå Studentby.

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO

Se vår Q&A om friluftstudentbyen på Kringsjå 

Kringsja byggesak 2

Trinn 1

Kringsjå_trinn1