Reguleringsplanen ble godkjent i bystyret før sommeren 2016. Det har vært en lang og krevende prosess knyttet til godkjenningsprosessen i Plan- og bygningsetaten etter dette. SiO har nå mottatt igangsettingstillatelse og ombygging av de eksisterende mursteinsbygningene har startet. Ferdigstillelse er planlagt til våren 2021.

Beslutning om byggestart på de tre nye husene er utsatt inntil videre. Andre prosjekter har prioritet.

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO.

Her kan saken følges på plan- og bygg sine nettsider.