Skjemabasert timebestilling på helsenorge.no

Våre fastleger deltar i en pilot om ny funksjonalitet i helsenorge.no. Når du bestiller legetime på nett, vil du bli bedt om å fylle ut et spørreskjema om hva timen gjelder. Du får ved de vanligste problemstillingene en anbefaling om hvilken avtaletype som er best egnet for deg.

Hvilke fordeler har skjemabasert timebestilling?
Ved å svare på spørsmålene i skjemaet vil du bli godt forberedt, samtidig som legen din får verdifull informasjon som gjør at du vil få større utbytte av legetimen din. I tillegg vil du få anbefalt rett timetype med en gang som gjør at du kan spare både tid og penger.

Har du forslag til forbedringer av løsningen?
Piloten med skjemabasert timebestilling er under stadig evaluering. Har du forslag til hvordan løsningen kan gjøres enda bedre, kan du gjerne sende en kort epost til nyeskjema@sio.no

TriageringLes mer om timebestilling her.