LEILE HAR BLITT AVSLUTTET

Denne tjenesten har blitt avsluttet. Dersom du hadde registrert en bruker på plattformen, er denne blitt slettet, sammen med all brukerdata og dialog. Takk for nå!

Leile has been terminated. If you had registered a user on the platform, this has been deleted, along with all user data and dialog.

leile