SAMMEN KUTTET VI MATSVINNET MED 10 600 000 KG

kutt_1

I 2020 hadde vi i SiO Mat og Drikke og flere aktører i mat- og serveringsbransjen et
nyttårsforsett om å redusere matsvinnet med 4.500. 000 kilo. Det klarte vi med god margin! 
- Vi har kuttet hele 10.600.000 kilo, mer enn dobbelt så mye som vi lovet!

I 2021 har vi satt oss som mål å redusere med 5.500.000 kilo.
Les mer om hvordan vi skal klare det her

Vi håper at du også vil gjøre ditt hver eneste dag, slik at vi sammen kaster mindre mat!