Logo_lenkebilde_tykkere

Vi lanserer Lederakademiet!

Våren 2021 lanserer vi et helt nytt lederkurs: Lederakademiet

Som leder må du beherske et bredt spekter av oppgaver. Du må delegere, sette mål og styre etter dem, se individene rundt deg og forstå foreningen din - for å nevne noe.

I lederakademiet vil vi ta for oss disse temaene bit for bit, slik at du kan utvikle deg som leder - til nytte for deg selv og foreningen din. Valgfrie fagmoduler vil sette deg inn i relevant teori, og en oppfølgingsgruppe vil være et fristed for å finne ut av egne utfordringer. Les mer om modulene nedenfor. 

Meld deg på Lederakademiet her

Modulene du ønsker å ta velger du ved kursstart

Praktisk informasjon

Lederakademiet vil være åpent for alle med lederansvar, for eksempel foreningsledere, nestledere og ledere av grupper og komiteer. 

Kurset består av flere samlinger fra februar til april. Noen av samlingene vil være obligatoriske, og noen valgfrie. 

I tillegg får alle deltakerne en oppfølgingsgruppe hvor man kan diskutere konkrete utfordringer man møter i vervet sitt. 

Lederakademiet vil våren 2021 holdes digitalt.

Innhold

Modulene er beskrevet lenger nede

Obligatoriske samlinger

  • Introkveld - introduksjon til Lederakademiet med modul "Hvilken ledertype er du? - mandag 8. februar klokken 17.00-20.00
  • Avslutningskveld - mandag 19. april klokken 17.00-19.00

Valgfrie moduler - velg minst 3 moduler

  • Målstyring: Mål som fungerer i hverdagen - onsdag 17. februar klokken 17.00-19.30
  • Konflikthåndtering: Forebygging og deeskalering - torsdag 4. mars klokken 17.00-19.30
  • Tilhørighet: Medlemmer som trives og bidrar - onsdag 24. mars klokken 17.00-19.30
  • Omdømme: Hvem er dere og hvordan blir dere oppfattet? - torsdag 15. april klokken 17.00-19.30

Bonusmodul

  • Den nødvendige samtalen - tirsdag 27. april klokken 17.00-21.00 (denne bolken vil kun holdes dersom det er mulig å gjennomføre den med oppmøte)

Meld deg på Lederakademiet her

Modulene du ønsker å ta velger du ved kursstart

Beskrivelse av modulene 

Målstyring: Mål som fungerer i hverdagen

Skal du planlegge en stor konsert med en innleid artist eller bare en sommeravslutning? Eller kanskje dere vil få flere medlemmer eller bytte logo? Alle disse tingene vil kreve det samme: mål og en plan for å nå målene. I denne modulen skal du lære hva et godt mål er, hvorfor vi setter dem, og hvordan vi kan nå dem.
Du vil få med deg konkrete verktøy som passer for flere typer målstyring, og metoder som gjør det morsomt og motiverende for hele foreningen å nå målene dere setter dere.

Konflikthåndtering: Forebygg og deeskaler

Dette emnet lærer deg noen grunprinsipper og tiltak for å legge til rette for et godt intern- og arbeidsmiljø. En stor del av dette handlet om å få forskjellige mennesker til å jobbe sammen, og modulen vil derfor legge særlig vekt på forebygging, deeskalering, og håndtering av konflikter. Du vil lære å se disse elementene i sammenheng, og hvilke verktøy og strategier som kan bidra til at problemer kan løses tidlig.  

Tilhørighet: Medlemmer som trives og bidrar

En forening er ingenting uten medlemmene sine. Denne modulen har derfor fullt fokus på medlemmene – både enkeltpersonene og medlemsmassen som en helhet. Vi vil jobbe med medlemmenes tilhørighet på den ene siden, og hvor mye ansvar de har på den andre. Du vil på en enkel måte kartlegge medlemmene i foreningen din, og få et overblikk over hvordan «ståa» er blant medlemmene. Vi kommer til å se på konkrete hendelser dere i styret bør være obs på, og hvordan man kan skape en positiv internkultur over lang tid.

Omdømme: Hvem er dere og hvordan blir dere oppfattet?

Hvem er foreningen din og hvem oppfatter de på utsiden at dere er? Omdømme, image og kultur er grunnleggende temaer i ledelsesteori, og er noe som har konsekvenser for alt foreningen ønsker å få til: Rekruttering, deltakelse på arrangementer og hvor mye økonomisk støtte dere mottar. I denne modulen vil vi trekke en linje mellom foreningens interne kultur – hvem dere er for medlemmene deres - til omdømmet deres – hvordan dere blir oppfattet av de på utsiden. Du vil få tid til å analysere din egen forening og se hvordan dere kan være med å endre foreningskulturen og påvirke omdømmet deres. 

Den nødvendige samtalen

Har du noen gang kviet deg for en samtale med noen du har ansvar for? Kjenner du til den vonde magefølelsen av at noen ikke har det helt bra, eller påvirker andre negativt? Denne modulen lærer deg en samtaleteknikk som kan brukes for å planlegge, gjennomføre og følge opp en slik bekymring. Med case-arbeid og erfaringsutveksling med de andre deltakere vil vi gå steg for steg gjennom hvordan en slik samtale kan fungere i praksis. Denne teknikken er basert på akan-modellen, men kan benyttes for alle slags bekymringssamtaler.

 

Meld deg på Lederakademiet her

Modulene du ønsker å ta velger du ved kursstart

Lederdult_gruppearbeid