Slik påvirker korona foreningsdriften  

Sist oppdatert 14. januar 2022

For å gjøre det lett for deg som driver forening har vi samlet nyttig informasjon om hvordan dere kan forholde dere til koronasituasjonen. 

Har vi glemt et viktig tema dere lurer på? Send en epost til foreninger@sio.no

Innholdet i artikkelen:

 1. Følg alltid gjeldende regler og anbefalinger fra myndigheter
 2. Finn ut hvilke muligheter dere har innenfor gjeldende restriksjoner
 3. Planlegg for flere scenarioer når framtiden er usikker
 4. Book en gratis veiledning med oss
 5. Semesterstart 2022 og rekruttering

 

1) Følg alltid gjeldende regler og anbefalinger fra myndigheter

Når det kommer nye retningslinjer for smittevern, er det viktig å følge med på utviklingen og tilrettelegge for aktiviteter som tar høyde for disse.

Her har dere en oversikt over hvor dere finner hvilke lover og anbefalinger som er gjeldende:

I. Følg med på hva som er gjeldende for Oslo på Oslo Kommune sine nettsider.

II. Lærestedene har i noen tilfeller valgt å legge seg på en strengere linje enn Folkehelseinstituttet, og det er derfor viktig å følge med på deres nettsider, eller ta kontakt med dem ved spørsmål. Lenker til de største lærestedenes informasjonssider:

Informasjon fra UiO

Informasjon fra OsloMet

Informasjon fra BI

Informasjon fra Høyskolen Kristiania

 

Digitale-møter

2) Finn ut hvilke muligheter dere har innenfor gjeldende restriksjoner

Det viktigste er ikke hvordan dere driver foreningen deres, men at dere gjør det.

Vi alle har vel kjent på en viss apati og tomhet når alle planer avlyses gang på gang. Dessuten er det mange nye studenter starter hvert semester, som ikke kjenner noen i Oslo og har få muligheter til å bli kjent med nye. For deres egen del, og for nye studenters del er det viktig at det finnes noe sosialt å delta på og å glede seg til.

Derfor oppfordrer vi dere til å være kreative i hva dere kan gjennomføre innenfor de begrensningene som finnes. Hvis hverdagen skulle være heldigital, har vi laget en egen liste over forslag til digitale (og kreative) arrangementer man kan ha for foreningen din.

 

Om det er mulig å møtes fysisk, men det fortsatt er restriksjoner, let etter mulighetsrommene. For eksempel kan dere gjøre det på denne måten:

I. Utpek en egen smittevernansvarlig i foreningen

Denne personen vil være ansvarlig for å holde seg oppdatert på gjeldende lover, regler og anbefalinger. Se punkt 1 i denne artikkelen for å finne gode kilder for hva som er aktuelt for dere.

II. Lag en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) sammen

En ROS-analyse gir dere full oversikt over hva som kan føre til risiko for smitte under aktiviteten dere planlegger. Last gjerne ned en mal for ROS-analyse fra sikresiden.no.

Gjennomfør ROS-analysen og se for deg aktiviteten deres med utgangspunkt i at en som er smittet er på aktiviteten, og med utgangspunkt i at en av de andre er i risikogruppa – uten at du vet hvem noen av dem er. Her er noen eksempler til hvilke spørsmål dere kan stille dere selv når dere jobber med analysen:

 • Kan dere risikere at folk ikke har mulighet til å opprettholde anbefalt avstand under noen deler av arrangementet?

 • Finnes det felles kontaktflater der de som kommer tar på samme ting? Toaletter, håndtak, delt utstyr, delt mat?

 • Er det en risiko for at det kommer flere på arrangementet deres enn det er lov til å samles?

 • Er det en risiko for at aktiviteten kan forårsake et smitteutbrudd?

Om dere aldri har gjennomført en ROS-analyse før, kan vi gjerne veilede dere på dette eller lese over den når dere har skrevet den ferdig. Ta kontakt på foreninger@sio.no.

III. Tilpass aktiviteten slik at den er innenfor smittevernreglene

Bruk så ROS-analysen dere nå har laget og vurder hvordan dere kan tilpasse aktiviteten slik at dere til enhver tid respekterer gjeldende tiltak. Eksempler på tiltak kan være:

 • Munnbindkrav når man ikke klarer å overholde avstand

 • Sette fram håndsprit og sørge for at overflater vaskes jevnlig

 • Innfør en maksgrense på aktiviteten eller del opp i mindre grupper

 • Sørg for god smittesporing. Skaff oversikt over alle som har vært på arrangementet og hvor de oppholdt seg i rommet (om dere har tilviste plasser).

Hent gjerne inspirasjon fra sikresiden.no for å finne gode tiltak, eller involver oss om dere vil ha innspill til planen deres.Ta kontakt på foreninger@sio.no.

IV. Sørg for at medlemmene føler seg trygge og ivaretatt

Det er viktig at alle føler seg trygge under aktivitetene deres. Alle har ulike grenser for hva som føles trygt, så sørg for å aldri legge press på at medlemmer skal møtes fysisk. Her er noen ideer til å skape trygghet for medlemmene deres:

 • Informasjon skaper trygghet, så husk å informere medlemmene om hvilke smitteverntiltak dere har innført.
 • Vurder å gjøre arrangementet hybrid: delvis digitalt og delvis fysisk. Dette kan bidra til å senke terskelen til å holde seg hjemme dersom man er litt forkjølet.
 • Vurder å dele opp foreningen deres i kohorter eller undergrupper som kan samles hver for seg. På den måten kan dere fortsatt ha aktiviteter uten å ekskludere noen om det plutselig blir begrensninger på hvor mange som kan møtes samtidig.

 

3) Planlegg for flere scenarioer når framtiden er usikker

Vi har utviklet en helt egen mal for studentforeninger som skal gjøre det lettere å planlegge arrangementer som også er langt fram i tid.

Det kan være forvirrende å planlegge når tiltakene til stadighet endrer seg. Det blir fristende å la være å gjennomføre alle aktiviteter eller å lage én digital plan som uansett kan gjennomføres. Men! Det finnes andre løsninger. For når framtiden er usikker, er scenarioplanlegging et kjempegodt verktøy.

Les mer om scenarioplanlegging her.

Har dere noen spørsmål om scenarioplanlegging eller ønsker veiledning, kan dere kontakte oss på foreninger@sio.no.

 

4) Book en gratis veiledning med oss

Snakk med oss om dere er usikre på hvordan dere skal planlegge aktiviteten deres framover! Vi i SiO Foreninger hjelper dere gjerne med å lese over planer og strategier, og kommer gjerne med tilbakemeldinger hvis dere trenger det. Da kan dere kontakte oss på foreninger@sio.no.

Les mer om hva vi kan hjelpe dere med her.

 

5) Semesterstart 2022 og rekruttering

Alternative tiltak for foreningsdager på UiO og OsloMet

Smittesituasjonen i Oslo har økt til et nivå der det ikke lenger er mulig å gjennomføre foreningsdager på UiO og Superforeningstirsdag på OsloMet. Men vi skal selvsagt få vist dere frem for studentene likevel!

Infomøter:

Vi oppfordrer alle til å opprette digitale infomøter i semesterstart, gjerne mellom 24. januar og 18. februar. Vi vil lage en oversikt som vil promoteres i SiO sine kanaler.
 
Husk: Det er mange internasjonale studenter som leter etter en forening på vårsemesteret, så del gjerne info på norsk OG engelsk

Her kan dere melde på deres infomøter

Foreningsmatching:

26. og 27. januar vil vi organiserer konseptet "Foreningsmatching" hvor studentene kan chatte med oss, og få forslag til foreninger å ta kontakt med basert på deres interesser og studiested

Foreninger_diamant_16_9