Smittevern ved SiO Athletica  
Vi oppfordrer deg som er medlem til å melde fra til SiO Athletica dersom du får påvist korona og har vært på trening hos oss i et tidsrom på 48 timer før prøvetaking eller du fikk symptomer på Covid-19.
Dersom du er berørt av smittesporing etter et koronatilfelle på våre sentre vil du få beskjed fra bydelens smitteteam. SiO Athletica vil også bistå kommunens smitteteam i varsling til våre medlemmer når vi blir bedt om det, for å bidra til rask og god informasjon.    

Vi skal gjøre det vi kan for å opprettholde et godt tilbud til alle som besøker våre sentre. Vi følger de retningslinjer som er satt av helsemyndighetene, og har stort fokus på smittereduserende tiltak på alle våre treningssentre. God smittesporing og gode smittevernrutiner er en viktig del av arbeidet.

Vi minner om at du må holde deg hjemme om du er syk, holde minst 1 meter avstand til andre når du trener, vask utstyr med desinfeksjon og bruk håndkle mellom deg og apparatene.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med SiO Kundeservice på 22 85 32 00. For pressehenvendelser, ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Nina Langeland på tlf. 926 18 141.