Alle studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO kan benytte seg av SiO Helses tilbud.

SiO Helse benytter seg av Helsenorge.no sin digitale plattform til timeadministrasjon, kontakt med fastlege og øvrige behandlere mm.
For å gjøre det enklere for deg har vi samlet kontaktinformasjon til tjenester som fastlege, vaksine, helsesykepleier, rådgivning og psykisk helse slik at du kan ta kontakt med våre tjenester digitalt via helsenorge.no - når det passer for deg.