Dato for digitale frokostmøter i regi av SiO Helse høstsemesteret 2021:

  • Fredag 24. september 2021, kl. 08.30-09:30 - Peer support – studenter hjelper studenter (Se program under)
  • Fredag 26. november 2021 kl. 08.30-09:30  Gamification - digitalisering av selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp

Frokostmøtene tar for seg tema innenfor psykisk helse, studentliv og studiemestring. Vi streamer møtene live på denne siden eller du kan se dem på SiOs YouTube-kanal.

Frokostmøtene er ment for deg som er studieprogramansvarlig i administrasjonen, studiekonsulent, faglig ansatt på studieprogram med spesielt ansvar for nye studenter, eller jobber med temaet studiestart, studentliv og læringsmiljø. 

 

Program for frokostwebinar om peer support og psykisk helse
Fredag 24. september kl 8:30-9:30

Velkommen til høstens første frokostwebinar om mestring og psykisk helse i studentlivet

Hør prosjektleder og sosionom Siri Anette Hansen fortelle om peer support – et helt nytt tilbud i Oslo hvor studenter hjelper studenter  

SiO er inspirert av Peer support-ordningen ved Universitetet i Oxford. Peer support er basert på frivillig engasjement, handler om å mobilisere studenter til å hjelpe studenter, for å skape et varmere og mer inkluderende studentliv. Nå får oslostudentene muligheten.

Hør leder for SiO Helse, Trond Morten Trondsen fortelle om pilotprosjektet med psykisk helsetilbud på campus.

Om pilotprosjekt ved utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby psykiske helsetjenester i sine lokaler.

Møteleder er Anne Karin Mullally, psykolog og seksjonsleder for psykisk helse i SiO.

Arrangementet streames og vil være tilgjengelig også i etterkant. Ingen påmelding.