Foreningsuka 2020 vil allikevel skje på både OsloMet og UiO

Oppdatert 21. august

Oppdatert informasjon om Foreningsuka på UiO

Foreningsuka ved UiO vil finne sted neste uke (24.-30. august) og bestå av stands ute på campus.

Vi beklager at det har vært manglende og motstridende informasjon angående Foreningsuka. Her følger ny informasjon som forhåpentligvis vil svare på alt dere lurer på.

 • UiO ønsker at Foreningsuka på UiO skal gjennomføres neste uke, men kun bestående av stands ute. Dersom dere ønsker å ha stands denne uken må dere søke til UiO gjennom dette skjemaet. Alle som ønsker stands må søke, også de som allerede har søkt. Det vil kun være mulig å ha stands ute, ikke inne.
 • Dette blir en egen Foreningsuke kun for UiO-registrerte foreninger. OsloMet vil også gjennomføre en egen Foreningsuke.
 • Dersom dere ønsker å gjennomføre planlagte arrangement vil dette ikke skje som en del av Foreningsuka. UiO vil ikke ha tilgjengelige lokaler for arrangementer, hverken ute eller inne. Kjellerpuber/Chateau Neuf kan ha egne retningslinjer, ta kontakt med dem om dere har spørsmål.
 • Arrangementskalenderen på nettsiden kommer til å innholde informasjon om stands på UiO og arrangementer/stands på OsloMet.
 • SiO Foreninger ble fjernet som cohost for alle events på Facebook. Dersom dere har et event for at dere står på stand kan dere gjerne invitere oss inn igjen. Dette gjelder som nevnt kun eventer for at dere står på stand neste uke.
 • Det vil bli laget egne eventer på Facebook for Foreningsuka OsloMet og Foreningsuka UiO, og det opprinnelige eventet blir slettet.

Her er skjemaet dere skal bruke for å søke om stands

Ta fortsatt gjerne kontakt med oss på foreninger@sio.no om dere har spørsmål.

 

Oppdatert informasjon om Foreningsuka på OsloMet

Foreningsuka ved OsloMet vil finne sted neste uke (24.-30. august) som planlagt.

Vi beklager at det har vært manglende og motstridende informasjon angående Foreningsuka. Her følger ny informasjon som forhåpentligvis vil svare på alt dere lurer på.

 • OsloMet ønsker at Foreningsuka på OsloMet skal gjennomføres neste uke som planlagt.
 • Lokaler og stands må søkes om til KK-senteret som normalt.
 • Sett dere inn i siste versjon av OsloMets retningslinjer for smittevern
 • Dette blir en egen Foreningsuke kun for OsloMet-registrerte foreninger. UiO vil også gjennomføre en egen Foreningsuke.
 • Arrangementskalenderen på nettsiden kommer til å innholde informasjon om arrangementer/stands på OsloMet og stands på UiO.
 • SiO Foreninger ble fjernet som cohost for alle events på Facebook. Dersom dere har et event kan dere gjerne invitere oss inn igjen.
 • Det vil bli laget egne eventer på Facebook for Foreningsuka OsloMet og Foreningsuka UiO, og det opprinnelige eventet blir slettet. Presenter gjerne foreningen deres og arrangementet dere skal ha i det nye eventet.

Ta fortsatt gjerne kontakt med oss på foreninger@sio.no om dere har spørsmål.