Økonomisk støtte i koronasituasjonen

NB! Denne siden har ikke blitt oppdatert siden 2020, og informasjonen kan være utdatert. For informasjon om finansiering for studentforeninger, se denne siden

 

Her har vi samlet informasjon fra forskjellige støtteordninger.

Støtteordninger som er inkludert i denne artikkelen:

UiOs belønningspott for digital aktivitet

Koronapotten fra SiO (fordeles av Velferdstinget)

Kulturstyret

Frifond

UiOs Aktivitetsmidler

OsloMet-potten

 

UiOs belønningspott for digital aktivitet

UiO ønsker også våren 2021 å tilby godkjente studentforeninger stimuleringsmidler som kan inspirere til kreative arrangementer til det beste for studentene. For å kunne motta stimuleringsmidlene kreves det at:

 • Studentforeningene har planlagt 3 realistiske, tidfestede og gjennomførbare arrangementer våren 2021
 • Arrangementene skal bekjentgjøres og være rettet mot alle studentforeningens medlemmer, og de må gjerne være åpne for ikke-medlemmer
 • Arrangementene bør støtte opp om studentforeningens formål
 • Arrangementene kan gjerne være fagnære
 • Arrangementene kan være enten digitale eller gjennomføres fysisk i mindre grupper tilpasset de til enhver tid gjeldende smittevernregler
 • Det stilles ingen krav til rapportering på bruken av midlene, ut over at de bør benyttes til foreningenes formål og inngå i foreningenes årsregnskap
 • Stimuleringsmidlene utgjør 3000 kroner, og en studentforening kan etter søknad motta stimuleringsmidler en gang våren 2021
 • Søknader vil bli behandlet fortløpende og siste fristen for å søke stimuleringsmidlene er 15.april.

Last ned søknadsskjema her.

 

Koronapotten fra SiO (fordeles av Velferdstinget)

Studentsamskipnaden SiO har tildelt Velferdstinget tre millioner kroner som skal sikre studentfrivilligheten i Oslo, i perioden med restriksjoner som følge av korona.

Søknadsfristen for midlene var 6. mai 2020.
Det er ikke lenger mulig å søke om midler derfra.

 

Velferdstingets Kulturstyre

"Til alle foreninger som har fått støtte av Kulturstyret i 2020.

Som følge av utbruddet av Korona-viruset har det kommet strengere regler for arrangementer og vi antar at mange av foreningene som har fått støtte av Kulturstyret i år kommer til å måtte avlyse en del av sine planlagte arrangementer. Kulturstyret vil ikke kreve å få tilbakebetalt midler som er blitt tildelt med mindre man har fått tildelt prosjektstøtte til et arrangement som ikke vil bli avholdt på et senere tidspunkt. Det betyr at foreninger som har fått driftstøtte ikke behøver å betale tilbake støtte fra Kulturstyret.

I tillegg vil vi informere om at neste Kulturstyremøte er avlyst. Vi jobber med å finne en løsning for foreninger der det haster med støtte."

Facebook-post publisert 11. mars.

 

Frifond

"Prosjekter kan utsettes til et senere tidspunkt. Ta kontakt med saksbehandler for en slik avklaring. Dersom prosjekter blir avlyst må dette meldes fra til saksbehandler på e-post så snart som mulig.

Frifond kan dekke alle gyldige kostnader som har vært/påløpt fram til det er avgjort at prosjektet må avlyses. Disse kostnadene må kunne dokumenteres med gyldige bilag, så det er derfor viktig at dere tar vare på alle bilag selv om aktiviteter avlyses.

Selv om dette er hovedreglene til Frifond må hvert tilfelle avklares med en saksbehandler. Ta kontakt på hei@frifond.no eller send e-post til saksbehandler om du har spørsmål angående ditt prosjekt. Husk å oppgi søknadsnummeret ditt i e-posten.

Se hele saken på Frifonds nettsider

 

Universitetet i Oslos Aktivitetsmidler

 • Universitetet i Oslo tildeler årlig 300 000 kroner til sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter rettet mot studenter på UiO.
 • Studentorganisasjoner eller uformelle grupper av studenter ved Universitetet i Oslo kan søke om støtte. Alle studentforeninger må være registrert i foreningsdatabasen her på sio.no.
 • Se UiOs tildelingsreglement
 • Søkere må fylle ut søknadsskjema og sende på epost til foreninger@sio.no.
 • Søknadsfrist to ganger i året: 15. februar (Ekstrafrist 2021) 15. april og 15. oktober. 
 • Store foreninger som bruker regnskapsprogrammet Visma kan søke om støtte til dette i dette forenklede søknadsskjemaet

 

OsloMet-potten

"OsloMet-potten ønsker ikke å tilbakekalle midler som allerede er delt ut, men foreningene bes rapportere på bruken av midlene som vanlig med rapport og regnskap. Har det blitt tildelt midler som er øremerket til et arrangement, oppfordrer vi at dette utsettes så langt det går. Ønsker en forening å søke tildeling våren 2020, men ikke har fått brukt midlene som allerede er tildelt bes det om at dette kommer tydelig fram i søknaden.

Har dere spørsmål ta kontakt med studentlivskoordinator eller sekretær for OsloMet-potten

Fristen for å søke støtte våren 2020 forblir den samme: 15. april."

Epost sendt til SiO Foreninger 17. mars 2020

 

Andre artikler om koronasituasjonen:

Generell informasjon om våre tilbud og foreningsdrift i denne tiden

God økonomistyring i koronasituasjonen

Tips for en digital foreningshverdag

Scenarioplanlegging for studentforeninger