Økonomisk støtte i koronasituasjonen

Her har vi samlet informasjon fra forskjellige støtteordninger. Siden blir oppdatert fortløpende.

Støtteordninger som er inkludert i denne artikkelen:

UiOs belønningspott for digital aktivitet

Koronapotten fra SiO (fordeles av Velferdstinget)

Kulturstyret

Frifond

UiOs Aktivitetsmidler

OsloMet-potten

 

UiOs belønningspott for digital aktivitet

UiO ønsker å belønne (UiO-registrerte) foreninger som har holdt aktiviteten oppe under korona-situasjonen. 

De gir derfor ut 3000 kroner til foreninger som har hatt digital aktivitet minst 3 ganger mellom 13. mars og 25. mai. Aktiviteten kan ha vært hva som helst så lenge den var digital, for eksempel møter, quiz, filmkveld, faglig diskusjon, sosial henging, etc.

For å søke om potten trenger dere kun å gjøre følgende:

  • Send en epost til foreninger@sio.no med en liste over når dere hadde aktiviteten og hva dere gjorde. 
  • Skriv gjerne også en setning eller to om situasjonen deres
  • Frist for å søke er 25. mai

Det deles ut totalt 30 000 kr. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn midler til utdeling, vil mottagerne avgjøres via loddtrekning.

Denne potten skal være en enkel belønning til foreninger som har klart å opprettholde aktivitet. Det er derfor enkle krav til søknaden, og pengene dere eventuelt mottar kan brukes som dere selv ønsker. 

Pengene til potten hentes fra UiOs Aktivitetsmidler (se info om aktivitetsmidlene lenger nede på siden).

Koronapotten fra SiO (fordeles av Velferdstinget)

Studentsamskipnaden SiO har tildelt Velferdstinget tre millioner kroner som skal sikre studentfrivilligheten i Oslo, i perioden med restriksjoner som følge av korona.

Søknadsfristen for midlene var 6. mai. Søkere får beskjed om vedtaket ca to uker etter fristen.

For tildelingskriterier, hvordan du kan søke og mer utfyllende informasjon, se nettsidene til Velferdstinget.

 

Velferdstingets Kulturstyre

"Til alle foreninger som har fått støtte av Kulturstyret i 2020.

Som følge av utbruddet av Korona-viruset har det kommet strengere regler for arrangementer og vi antar at mange av foreningene som har fått støtte av Kulturstyret i år kommer til å måtte avlyse en del av sine planlagte arrangementer. Kulturstyret vil ikke kreve å få tilbakebetalt midler som er blitt tildelt med mindre man har fått tildelt prosjektstøtte til et arrangement som ikke vil bli avholdt på et senere tidspunkt. Det betyr at foreninger som har fått driftstøtte ikke behøver å betale tilbake støtte fra Kulturstyret.

I tillegg vil vi informere om at neste Kulturstyremøte er avlyst. Vi jobber med å finne en løsning for foreninger der det haster med støtte."

Facebook-post publisert 11. mars.

 

Frifond

"Prosjekter kan utsettes til et senere tidspunkt. Ta kontakt med saksbehandler for en slik avklaring. Dersom prosjekter blir avlyst må dette meldes fra til saksbehandler på e-post så snart som mulig.

Frifond kan dekke alle gyldige kostnader som har vært/påløpt fram til det er avgjort at prosjektet må avlyses. Disse kostnadene må kunne dokumenteres med gyldige bilag, så det er derfor viktig at dere tar vare på alle bilag selv om aktiviteter avlyses.

Selv om dette er hovedreglene til Frifond må hvert tilfelle avklares med en saksbehandler. Ta kontakt på hei@frifond.no eller send e-post til saksbehandler om du har spørsmål angående ditt prosjekt. Husk å oppgi søknadsnummeret ditt i e-posten.

Se hele saken på Frifonds nettsider

 

Universitetet i Oslos Aktivitetsmidler

"Har du fått støtte, men må avlyse eller gjøre endringer på grunn av Koronasituasjonen?

Har du fått innvilget og utbetalt støtte gjelder følgende:

  • allerede påløpte utgifter som ikke kan refunderes osv anses som tapt, men foreningene bes rapportere på bruken av midlene som vanlig.
  • foreninger som kan flytte arrangementer til senere i semesteret (eller neste semester) kan beholde midlene til det, men foreningene bes rapportere på bruken av midlene som vanlig.
  • hvis utsettelse av arrangementet er lite aktuelt og pengene er ubrukt bes foreningen om å betale pengene tilbake til SiO Foreninger."

Epost sendt til SiO Foreninger 12. mars

Merk: Vårens frist er utsatt til 15. juni

 

OsloMet-potten

"OsloMet-potten ønsker ikke å tilbakekalle midler som allerede er delt ut, men foreningene bes rapportere på bruken av midlene som vanlig med rapport og regnskap. Har det blitt tildelt midler som er øremerket til et arrangement, oppfordrer vi at dette utsettes så langt det går. Ønsker en forening å søke tildeling våren 2020, men ikke har fått brukt midlene som allerede er tildelt bes det om at dette kommer tydelig fram i søknaden.

Har dere spørsmål ta kontakt med studentlivskoordinator eller sekretær for OsloMet-potten

Fristen for å søke støtte våren 2020 forblir den samme: 15. april."

Epost sendt til SiO Foreninger 17. mars

 

Andre artikler om koronasituasjonen:

Generell informasjon om våre tilbud og foreningsdrift i denne tiden

God økonomistyring i koronasituasjonen

Tips for en digital foreningshverdag

Scenarioplanlegging for studentforeninger