Som en del av Oslo kommunes pandemiberedskap vil deler av SiO Helses lokaler på Blindern fra mandag 23.3 benyttes av kommunen som feberpoliklinikk for helseundersøkelse av mulige koronasmittede pasienter.

Oppsatte timer hos SiO Helse Blindern vil gå som normalt.

Pasienter til feberpoliklinikken vil benytte en annen inngang enn pasienter til SiO Helse, og arealene som bruker til feberpoliklinikk vil være avsperret for SiO Helses pasienter. Det vil være godt skiltet.

Husk også at SiO Helse tilbyr videokonsultasjon for problemer som ikke krever fysisk undersøkelse, og at oppsatte timer kan omgjøres til videokonsultasjon dersom man ønsker. Du kan få videotime med fastlege, helsesykepleier, rådgiver, psykolog og psykomotorisk fysioterapeut. Les mer om våre digitale tjenester her.

Feberpoliklinikken driftes av bydel Nordre Aker og skal kun ta imot pasienter til avtalte og oppsatte timer, og det vil ikke være prøvetaking av koronaprøver per nå. Det vil i første omgang være et begrenset antall pasienter som besøker klinikken.