SiO Athletica har fulgt situasjonen tett og har fortløpende vurdert nye tiltak etter hvert som situasjonen har forandret seg. Vi ser oss nå nødt til å midlertidig stenge alle våre seks treningssentre for å redusere smittefare.

Sentrene stenger med umiddelbar virkning. Vi vet ikke hvor lenge vi vil holde sentrene våre stengt, og følger de råd og anbefalinger som blir gitt fra Helsedirektoratet. Dette er et viktig tiltak for å ivareta våre kunder og ansattes helse, og for bidra til å redusere ytterligere spredning.

Fordi vi nå midlertidig ikke lenger kan tilby deg treningstilbudet som du har betalt for, har vi pauset medlemskapet ditt inntil videre. Du vil derfor ikke bli fakturert i perioden hvor vi holder treningssentrene stengt. Her kan du lese mer om dette.