Fra og med fredag 13.03.20 har alle barnehager i landet vært stengt. Dette videreføres til over påske, og tidligste mulighet for gjenåpning er 14.04.20.

Det gis tilbud om tilsyn av barn til samfunnskritisk personell, for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner. Kravet er at begge foresatte må ha yrker som kommer inn under denne kategorien. Hva som går inn under samfunnskritiske funksjoner kan dere lese her.

Videre er det noen barn som har et behov for å kunne komme i barnehagen. Det er «Særlige sårbare barn» er de som ikke vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte hjemme ut fra en «liv og helse»- vurdering.  

Det er en krevende tid for de fleste av oss, også for de minste barna. Vi lever heldigvis i en tid hvor vi kan ha tett kontakt via interaktive kanaler. Hold kontakt med hverandre, det er hyggelig for alle parter.

For english version of this page, press here.