Fra og med fredag 13.03.20 har alle barnehager i landet vært stengt. Myndighetene har den 8. april besluttet at barnehagene kan åpne igjen fra 20. april, og vi gleder oss til å åpne barnehagene våre igjen.

Vi er opptatt av trygghet for barn, foresatte og for våre ansatte, og vi vil følge nasjonale råd og standarder for gjenåpningen av barnehagetilbudet. Det vil skje en gradvis og kontrollert gjenåpning med grundige smitteverntiltak.. Det vil komme ytterligere informasjon om gjenåpning i løpet av uke 16.

Samfunnskritisk personell og særlig sårbare barn
Det gis i stengningsperioden tilbud om tilsyn av barn til samfunnskritisk personell, for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner. Kravet er at begge foresatte må ha yrker som kommer inn under denne kategorien. Hva som går inn under samfunnskritiske funksjoner kan dere lese her.

Videre er det noen barn som har et behov for å kunne komme i barnehagen. Det er «Særlige sårbare barn» er de som ikke vil bli ivaretatt på en forsvarlig måte hjemme ut fra en «liv og helse»- vurdering.  

Det er en krevende tid for de fleste av oss, også for de minste barna. Vi lever heldigvis i en tid hvor vi kan ha tett kontakt via interaktive kanaler. Hold kontakt med hverandre, det er hyggelig for alle parter.

For english version of this page, press here.