SiO Athletica følger myndighetenes anbefalinger når det gjelder smitteforebyggende tiltak. Vi ønsker et rent og trygt treningsmiljø for både våre medlemmer og våre ansatte.Vi gjør oppmerksom på at vi fortløpende vurderer nye tiltak etter hvert som situasjonen endrer seg. Informasjonen på denne siden vil oppdateres fortløpende.

Endring i gruppetreningstilbudet
Ett smitteforebyggende tiltak vi nå innfører er endring i gruppetreningstilbudet vårt. Vi endrer antall deltakere på timene våre. Dette for å ivareta bedre avstand mellom deltakerne. Deler av timetilbudet blir også avlyst på ubestemt tid, f.eks. kampsporttimene våre.

Hygiene
SiO Athletica jobber aktivt med smitteforebygging på våre sentre, både gjennom tiltak som gode vaskerutiner og utplassering av Antibac. Vi minner også våre medlemmer og ansatte om å følge rådene fra helsemyndighetene om god hånd- og hostehygiene.

Dropp trening hvis du er syk
Vi oppfordrer også til å stå over trening dersom du ikke er frisk, både av hensyn til deg selv og andre.

Bruk annenhvert apparat
Vi oppfordrer til større avstand på trening som smitteforebyggende tiltak. Vennligst bruk annenhvert apparat.