Foreningsdagen UiO høst 2017 39

Betalt oppdrag: Promotering av Foreningsdagen UiO

Vi søker en studentforening som kan jobbe med å promotere Foreningsdagen ved UiO i semesterstart. Arbeidet går ut på å oppsøke studenter og faddergrupper og informere om Foreningsdagen, dele ut flyers og oppmuntre til deltakelse. For arbeidet får foreningen 14.000 kr.

Vi ønsker å bruke en studentforening til jobben framfor enkeltstudenter fordi personer som selv er engasjert i en forening, best kan formidle alt det positive med foreningsengasjement til nye studenter.

Foreningsdagen ved UiO finner sted i idrettshallen i Frederikkebygningen mandag 19. august fra kl 11 til kl 15.

Krav og kvalifikasjoner

  • Foreningen må garantere at fire personer stiller. Det betyr at dersom en person ikke kan stille en dag, er det foreningens ansvar å finne en erstatter i tide.
  • Erfaring med oppsøkende arbeid er en fordel, men ikke noe krav. Opplæring vil bli gitt.
  • Alle personer som deltar må beherske både norsk og engelsk.
  • Foreningen må også stille med en koordinerende kontaktperson for oppdraget.
  • Studentforeningen må være registrert studentforening ved UiO.

Arbeidstid

Foreningen plikter å stille 4 personer til følgende tider:

  • Tirsdag 13. august kl. 11-14
  • Onsdag 14. august kl. 10-14
  • Torsdag 15. august kl. 12-15
  • Fredag 16. august kl. 11-14
  • Mandag 19. august kl. 10-15

Dette utgjør til sammen 72 arbeidstimer. Dersom foreningen selv ønsker å fordele timene på flere enn fire personer over kortere skift kan det la seg gjøre.

Betaling

SiO Foreninger betaler foreningen kr 14.000 for arbeidet. Foreningen må selv kunne fakturere beløpet, fortrinnsvis ved å benytte EHF-faktura, for å få utbetalt pengene.

Kontakt

For spørsmål om oppdraget, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Linn Seime Thistel på linn.thistel@sio.no eller telefon 453 92 017.

Søknadsfrist

Kortfattet søknad med beskrivelse av foreningen, foreningens størrelse og mulighet til å garantere for personell på de overnevnte tidspunkt, samt navn på kontaktperson sendes til linn.thistel@sio.no Merk søknaden «Promoforening».

Send søknad så fort som mulig, men senest innen mandag 17. juni klokken 16.00.

 

SiO Foreninger er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ kompetansesenter for studentforeninger. Ved SiOs medlemsinstitusjoner finnes det over 450 studentforeninger med tusenvis av medlemmer. SiO Foreninger bidrar til et godt læringsmiljø ved å legge til rette for studentforeninger og frivillige studentaktiviteter.SiO Foreningers målgrupper er både studentforeninger, enkeltstudenter og utdanningsinstitusjonene. Våre hovedoppgaver er å samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å legge til rette for frivillige studentaktiviteter og studentengasjement. Vi skal støtte opp om og være med å utvikle studentforeninger og vi skal bidra til at den enkelte student kjenner til det aktivitetstilbudet som eksisterer.En viktig del av arbeidet vårt er å arrangere rekrutteringsmessen «Foreningsdagen» som finner sted både ved OsloMet og UiO i starten av høstsemesteret.