Promoforening_foreningsdagen

Betalt oppdrag: Vertskap til Foreningsdagen UiO

På Foreningsdagen UiO mandag 19. august har vi behov for en forening som kan fungere som vertskap og riggehjelp. For oppdraget får foreningen 8.000 kr.

Oppdraget består av to elementer:

 • Opprigg av Foreningsdagen
 • Vertskap gjennom dagen, samt oppfølging av nedrigg

Oppdraget foregår mellom klokken 07:45 og 16:00, og det er til sammen behov for ni personer.

Foreningen stiller med seks personer mellom 07:45 og 10:00, og to personer mellom 10:00 og 11:00. Disse skal jobbe med opprigg (se mer info lenger ned).

I tillegg skal foreningen stille med fire personer mellom 10:00 og 16:00, disse skal jobbe som vertskap under selve Foreningsdagen (se mer info lenger ned).

De som skal jobbe med opprigg (seks stk. klokken 07:45-10:00 + to stk. klokken 10:00-11:00) skal:

 • Slå opp og sette ut bord til stands og annet i Idrettshallen
 • Legge ut strøm til stands
 • Flytte og rigge opp nødvendig utstyr til Frederikkeplassen
 • Andre oppgaver knyttet til opprigg

De som skal jobbe som vertskap (fire stk klokken 10:00-16:00) skal:

 • Delta på sikkerhetsbrief klokken 10:15
 • Ta imot studenter som kommer innom og dele ut kart til dem
 • Svare på spørsmål og informere studenter i innslipp i Idrettshallen
 • Holde området ved inngangen ryddig
 • Følge opp foreningenes nedrigg, bidra med noe rydding
 • Flytte utstyr fra Frederikkeplassen
 • Eventuelt andre mindre oppgaver som må løses på Foreningsdagen

Arbeidstid:

Foreningen plikter å stille med personer til følgende tider:

 • 07:45-10:00: Seks personer (opprigg)
 • 10:00-11.00: To personer (opprigg)
 • 10:00-16:00: Fire personer (vertskap)

Oppdraget som beskrevet over skal utføres i sin helhet av foreningen. og det er en forutsetning at foreningen stiller med det antall personer som er gitt over.

Betaling:

Dette utgjør 39,5 timer. SiO Foreninger betaler foreningen kr 8.000 for arbeidet. Foreningen må selv kunne fakturere beløpet, fortrinnsvis ved å benytte EHF-faktura, for å få utbetalt pengene.

Kontakt:

For spørsmål om oppgaven, ta kontakt med prosjektleder Felicitas Scheffknecht på 46 74 36 28 eller felicitas.scheffknecht@sio.no.

Kortfattet søknad med beskrivelse av foreningen, antall aktive medlemmer i foreningen og mulighet til å garantere for personell i hele arbeidstiden sendes til felicitas.scheffknecht@sio.no. Merk søknaden «Vertskapsforening»

Søknadsfrist:

Send søknad så fort som mulig, men senest innen mandag 17. juni klokken 16.00.

 

SiO Foreninger er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ kompetansesenter for studentforeninger. Ved SiOs medlemsinstitusjoner finnes det over 450 studentforeninger med tusenvis av medlemmer. SiO Foreninger bidrar til et godt læringsmiljø ved å legge til rette for studentforeninger og frivillige studentaktiviteter.SiO Foreningers målgrupper er både studentforeninger, enkeltstudenter og utdanningsinstitusjonene. Våre hovedoppgaver er å samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å legge til rette for frivillige studentaktiviteter og studentengasjement. Vi skal støtte opp om og være med å utvikle studentforeninger og vi skal bidra til at den enkelte student kjenner til det aktivitetstilbudet som eksisterer.En viktig del av arbeidet vårt er å arrangere rekrutteringsmessen «Foreningsdagen» som finner sted både ved OsloMet og UiO i starten av høstsemesteret.