Vårt helsesenter i St. Olavs gate 32 og tannlegene har flyttet til ny adresse.

Adressen er Kristian Ottosens hus, Problemveien 9, 0313 Oslo, i 2. etasje.