OM QR-KODE OG DEN NYE APPVERSJONEN

Q: Hvordan får man tilgang til digitalt klippekort?
A:

 • Ved å aktivere/lage bruker på sio.no
 • Laste ned appen Mitt SiO og logge inn
 • Godta samtykke «Ja, jeg vil ha klippekort og relevante tilbud i Mitt SiO»
 • Nå er QR-koden klar til bruk

Q: Jeg har allerede lastet ned Mitt SiO-appen, hva må jeg gjøre for å få tilgang til QR-koden?
A:

 • Gå inn på QR-koden øverst i høyre hjørne i appen. Hvis den ikke er synlig, lukk og åpne appen igjen.
 • Godta samtykke «Ja, jeg vil ha klippekort og relevante tilbud i Mitt SiO»
 • Nå er QR-koden klar til bruk

Q: Hva må jeg gjøre i kassen for å få klipp på digitalt klippekort?
A: Du må skanne QR-koden på mobilen din før du betaler for varene. Hvis du glemmer å skanne QR-koden før du betaler får du dessverre ikke klipp på det digitale klippekortet.

Q: Må jeg skanne QR-koden før hvert kjøp jeg gjør?
A: Nei, du må skanne QR-koden når du kjøper Youfood eller kaffe, ettersom dette gir klipp på de digitale klippekortene.

Q: Hvor finner jeg QR-koden i Mitt SiO-appen?
A: QR-koden finner du øverst i høyre hjørne på forsiden.

Q: Hva skjer med klippene jeg allerede har?
A:
Dine opptjente klipp ligger fortsatt i appen.

FAQ OM MITT SIO

Q: Hva er Mitt SiO?
A:
Mitt SiO er en app fra SiO for studenter i Oslo. Her får du tilgang til små hverdagsgleder og kanskje en enda bedre studenthverdag. Ansatte og andre som bruker spisestedene våre kan bruke appen for å få tilgang til klippekort

Q: Hvor finner jeg appen Mitt SiO?
A:
Den kan lastes ned i AppStore eller Google Play

Q: Hvorfor må jeg først inn på sio.no og opprette SiO-bruker?
A:
Mitt SiO kan lastes ned og åpnes uten bruker (uinnlogget). Men, for å benytte deg av digitale klippekort, tilbud og fordeler, må du ha en bruker vi kan knytte dette til.

Q: Jeg pleier å betale kontant, kan jeg fortsatt få tilgang til fordelene i Mitt SiO?
A: Ja, det kan du.

Q: Hva gjør dere med dataene dere registrerer på meg, kan de bli videreformidlet til 3.part?
A: Nei, ingen opplysninger deles med 3. part. Ved å gi samtykke til bruk godkjenner du vilkårene som begrenser seg til å motta tilbud i app basert på kjøp og egenskaper knyttet til din profil.

Q: Jeg er internasjonal student/lærestedets ansatt /andre og har utenlandsk telefonnummer. Kan jeg få tilgang til digitalt klippekort?
A: Ja, det kan du.

FAQ PAPIRKLIPPEKORT OG ANSATTE

Q: Hvorfor er digitale klippekort også blitt tilgjengelig for ansatte og andre? 
A: SiOs hovedoppgave er å gjøre studenthverdagen bedre. Ansatte og andre er også en viktig og stor kundegruppe, og vi har derfor gjort digitale klippekort tilgjengelig for alle.

Q: Kan ansatte fortsatt bruke papirklippekort på Youfood og kaffe?
A: Etter 31.12.2019 kan ikke papirklippekort benyttes. Vi avvikler papirklippekort og det er digitale klippekort via Mitt SiO som er vårt tilbud til studenter, lærestedets ansatte og besøkende.

Q: Hvis jeg har papirklippekort gyldig til 30.06.2020, kan klippene overføres til digitalt klippekort?
A: Kunden kan sende inn kortnummer, navn og telefonnummer på e-post til smd@sio.no. Opptjente klipp blir overført til kundens digitale klippekort.

Q: Hvis jeg har papirklippekort gyldig til 31.12.2019, kan klippene overføres til digitalt klippekort?
A: Nei, det kan de dessverre ikke. 

FAQ TEKNISKE FEILKILDER

Q: Jeg ser ikke QR-koden
A: 
Lukk appen helt, og åpne den igjen.

Q: Må SMD personalet gjøre noe for at kundene skal få klipp på klippekortet?
A: Kunden må selv scanne QR-koden før man betaler for å få klipp på klippekortet.

Q: Hva får man klipp for?
A: Samme som i dag:

 • Youfood-kjøp over 200 gram
 • Alle typer kaffe og te både på spiseri, kaffebar, Deiglig og Diggbar (gjelder ikke påfyll termokrus da dette er et eget tilbud)

Q: Hva kan jeg velge når jeg har kommet til min 10. gratis - er det noen begrensninger?
A: Samme som i dag:

 • Youfood: Youfood opp til 500 gram
 • Kaffe: hvilken kaffe du vil