ForslagForeningsprisen - LOGO

Her er finalistene i Årets Forening!

I fjor ble Gullstrupene kåret til Årets Forening OsloMet, Revygruppa Morrari ble Årets Forening UiO, og Students' Initiative on Foreign Affairs ble Årets Nyskapning UiO. Hvem som er årets vinnere er fortsatt ikke avslørt, men her er foreningene som kjemper om titlene! 

Finalistene i Årets Forening OsloMet: 

Årets-Forening-OsloMet-2019

Vinneren avsløres på Foreningsdagen OsloMet fredag 16. august. Premiesummen er på 20.000 kr.

Juryen har bestått av representant fra OsloMet Trine Neset Brødremoen, representant fra Studentparlamentet ved OsloMet Bjørn Harald Hegreberg Garborg og representant fra Velferdstingets Kulturstyre Idun Kløvstad. 

Barn oss i mellom

Foreningen senker terskelen for å ta kontakt med og samarbeide på tvers av profesjoner, og på denne måten bedre kunne ivareta barn og unge på en helhetlig måte. På sin årlige todagerskonferanse deltok ca. 200 studenter hver dag, og tema var i år «Et blikk på utenforskap». Foreningen har vært en viktig pådriver for opprettelsen av emnet "Interprofessional interaction with children and youth (INTERACT)", ved OsloMet. 

Elixir

Elixir er linjeforeningen på farmasi. Det siste året har Elixir jobbet godt for å inkludere alle studentene på Farmasi, gjennom en ekstra fadderuke med fokus på å bli kjent uten alkohol i semesterstarten, egen karrieredag for studentene på farmasi, samt flere temakvelder og aktiviteter. Foreningen har bidratt til å skape et varmt miljø der man blir møtt i døren med et smil. 

OsloMet-revyen

OsloMet-revyen hadde premiere på sin første forestilling i november 2018, under et år etter at foreningen ble stiftet. "I ukjent farvann" ble spilt tre kvelder, alle for fullsatt sal. Til tross for at revyen startet som et initiativ fra studenter på lærerutdanningen har flere deler av fagmiljøene ved OsloMet har vært representert i foreningen, samt utvekslingsstudenter og studenter ved Studiested Pilestredet. 

Finalistene i Årets Forening UiO:

Årets-Forening-UiO-2019

Vinneren avsløres på Foreningsdagen UiO mandag 19. august. Premiesummen er på 10.000 kr. 

Juryen har bestått av representant fra UiO Mette Torp Christensen, representant fra Studentparlamentet UiO Peter Linge Hessen og representant fra Velferdstingets Kulturstyre Idun Kløvstad. 

Blindern Rockeswing

Blindern Rockeswing har som formål å fremme et godt miljø blant studenter på Blindern, samt å bidra til god helse, bedre danseferdigheter, danseglede, sosialisering, bedre læringsevne og for å lære og ta vare på de folkelige formene i swing. Foreningen arrangerer swingkurs hver tirsdag på ulike nivåer, og sosiale dansefester på Chateau Neuf. Blindern Rockeswing er et av de rimeligste dansetilbudene i Norge i dag. Foreningen har jobbet aktivt med å inkludere bredt, både i aktiviteten, men også med informasjonsmateriell og ulike kommunikasjonskanaler.

Kristianiastudentenes Håndbryggerlaug

Kristianiastudentenes Håndbryggerlaug holder bryggekurs på norsk og på engelsk, arrangerer mikromandag, og har ukentlig faglig-sosiale kvelder hvor medlemmene snakker om øl og ølbrygging. Foreningen er gode på å ta imot nye mennesker og skaper en trygg ramme der det er lett å spørre om råd. KSHB er en svært aktiv forening, med medlemsdrevet aktivitet 4-5 ganger i uka i mesteparten av året.

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)

SVFF driver studentkjelleren U1 på Eilert Sundt Hus. I 2018/2019 slo foreningen rekorder for antall besøkende, antall arrangementer og antall frivillige i foreningen. Baren ble holdt åpen flere dager enn vanlig for å få satt alle som ville være frivillig i sving. Foreningen tar godt vare på medlemmene sine, gjennom internarrangementer som vaffel-kveld, og gjennom god opplæring og oppfølging. Foreningen blir av medlemmer beskrevet som et ekstra sosialt støttenett i studietiden. 

Finalistene i Årets Nyskapning UiO:

Årets-Nyskapning-UiO-2019

Vinneren avsløres på Foreningsdagen UiO mandag 19. august. Premiesummen er på 10.000 kr. 

Juryen har bestått av representant fra UiO Mette Torp Christensen, representant fra Studentparlamentet UiO Peter Linge Hessen og representant fra Velferdstingets Kulturstyre Idun Kløvstad. 

Dungeons and Dragons foreningen

Dungeons and Dragons foreningen startet opp høsten 2018, og har i løpet av veldig kort tid vokst seg store. En aktiv Facebook-gruppe med 120 medlemmer, samt 40 aktive deltakende medlemmer viser at foreningen har kommet godt i gang med tilbudet sitt. De aktive i foreningen oppfattes som hyggelige og åpne, og arrangementene foregår stort sett på engelsk, for å inkludere internasjonale studenter. 

FN-studentene

Foreningen har bygget seg opp fra å være en sovende til en høyst aktiv forening i 2018. Bærekraftsfestivalen ble for første gang arrangert i 2018 og ble igjen arrangert i mars 2019. Foreningen har jobbet spesielt med å inkludere internasjonale studenter. FN er et globalt prosjekt og noe de internasjonale studentene kjenner til, og foreningen gikk derfor over til å holde møtene sine på engelsk for å inkludere alle i medlemmene i arbeidet sitt.

RF-regi

Foreningen har eksistert som en undergruppe av Realistforeningen i en del år, men ble en egen forening i 2018. Foreningen bistår andre foreninger i Oslo ved å gjøre fester og arrangementer litt bedre ved å tilby lyd- og lysutstyr, DJer og teknikere til kostpris. Hvem som helst kan bli medlem, da man får all nødvendig opplæring av foreningen.