Denne listen viser hva vaskemiddelet inneholder. Inneholdet er oppført i forhold til vekt, og funksjonen er oppført i parentes.

  • Vann (løsemiddel)           
  • Maursyre (syre)          
  • Certrimonium Klorid (kationisk tensid, mykner)    
  • Silikonoljeemulsion (skumdemper)