Denne listen viser hva vaskemiddelet inneholder. Inneholdet er oppført i forhold til vekt, og funksjonen er oppført i parentes.

  • Vann (løsemiddel)
  • Hydrogenperoxid (blekemiddel)
  • Såpe oktansyrebasert (anionisk tensid)            
  • Peroksyeddikksyre (blekemiddel)      
  • Eddiksyre (syre)                       
  • Oktansyre (syre)               
  • Peroktansyre (blekemiddel)          
  • Fettsyresulfonat kaliumsalt (anionisk tensid)           
  • Hydroxietylidendifosfonat (kompleksdanner)