Denne listen viser hva vaskemiddelet inneholder. Innholdet er oppført i forhold til vekt, og funksjonen er oppført i parentes.

  • Vann (løsemiddel)
  • Natriumhyroxid (akalisk komponent)       
  • Fettalkoholetoxylat (ikke-ionisk tensid)       
  • Natriumiminodisuccinat (kompleksdanner)      
  • Natriummetyl glycindiacetat (kompleksdanner)     
  • Kopolymer av maleinsyre/akrylsyre (beskyttelseskolloider)      
  • Hydroxietylidendifosfonat (kompleksdanner)    
  • Såpe oljesyrebasert (anionsik tensid)           
  • Carbopol (stabilisator)          
  • Silikonoljeemulsion (skumdemper)