Holbergsgate 21 - 24.1209:00 - 12:00
Holbergsgate 21 -27.12+30.12        09:00 - 13:45
Holbergsgate 21 -31.1209:00 - 12:00
Legekontor Blindern (GP office)    Stengt / Closed 24.12 - 01.01
Legekontor Nydalen (GP office)Stengt / Closed 23.12 - 03.01
Psykisk Helse (Mental Health)Stengt / Closed 24.12 - 01.01
Rådgivning (Counselling)Stengt / Closed 24.12 - 01.01
Tannlege (Dentist)Stengt / Closed 23.12 - 01.01


For øyeblikkelig livstruende hjelp, ring 113 eller Oslo legevakt på 116 117.

In case of a life-threatening emergency please call 113 or Oslo Emergency Ward at 116 117.

Etter 2. januar gjelder våre vanlige åpningstider. De finner du her.

Our ordinary opening hours resume on January 2nd. See the overview here