SiO har nylig avsluttet en arkitekturkonkurranse for Sognsveien 102.

Familieboligene som i dag er på Nordberg studentby/Sognsveien 102 har et behov for en betydelig opprusting for å kunne framstå som et tidsmessig tilbud for barnefamilier. SiO er i full gang med revitaliseringen av Kringsjå studentby, hvor neste byggetrinnet innehar nye familieboliger, med marka, to barnehager og en barneskole som nærmeste nabo. Dette gir en unik mulighet til å skape nye hjem for en rimelig pris, for å imøtekomme den store etterspørselen etter studentboliger.

SiO har nylig avsluttet en arkitekturkonkurranse for Sognsveien 102. Vinnerprosjektet tok betydelig omsyn til å begrense fotavtrykket på tomta og harmonere med omgivelsene, samt bevare det grønne preget i størst mulig grad. Ved å ha to generøse utearealer, blir det ett som åpner seg for omgivelsene i øst og ett som vender seg mot vest som er mer skjermet for beboerne.

SiO skal på nåværende tidspunktet ta stilling til om de ønsker å bygge eller ikke. Dersom det blir en positiv beslutning om å bygge, anslår vi at byggingen på Nordberg tidligst vil starte i studieåret 2019/2020.

Alle som bor på dette tidspunktet bor i Sognsveien 102 vil automatisk ha rett til å videreføre deres leiekontrakter og får tilbud om å flytte inn i de flunkende nye familieboligene på Kringsjå, som på dette tidspunktet skal stå ferdige.