Du er her:
You are here:
Rådgivning/Studier med støtte

Studier Med Støtte ved UiO
Sist endret: 17.06.2013
Studier Med Støtte (SMS) er et tilbud til studenter med psykiske helseproblemer, som trenger hjelp og støtte for å kunne gjennomføre studiene.
Bilde av tenkende jente sett gjennom vindu. Foto: Thomas Ekstrøm
SMS er et samarbeidsprosjekt mellom Studentrådgivningen i SiO, NAV og UiO.

SMS er et nyopprettet tiltak ved SiO Rådgivning, med oppstart 1.1.2012. SMS er et samarbeidsprosjekt mellom SiO Rådgivning, NAV og UiO (Universitetet i Oslo), og finansieres av NAV. Foreløpig er SMS derfor forbeholdt studenter ved UiO.

Du kan søke SMS dersom du:

 • Er mellom 18-35 år
 • Har studieplass ved UiO

 • Er i gang med eller ønsker å gjenoppta studiet
 • Har en moderat til alvorlig psykisk lidelse
 • Har jevnlig kontakt med behandler (psykolog, psykiater, fastlege eller annen psykisk helsearbeider)

Det er et begrenset antall plasser på SMS, men alle kvalifiserte søkere vil vurderes.


Dersom du er avhengig av økonomisk støtte fra NAV for å kunne gjennomføre studiene, bør du kontakte ditt lokale NAV-kontor så raskt som mulig for å få avklart om du har krav på økonomiske støtte.


Hva kan du få hjelp med?

Psykiske helseproblemer vil ofte innvirke på studiesituasjonen og forsterke de vanlige utfordringene man møter som student. SMS kan gi deg hjelp og støtte til å mestre studiehverdagen, men er ikke ment å være et behandlingstilbud. Du vil få tett oppfølging, og tilbudet kan tilpasses dine behov. Du vil få tilbud om jevnlige støtte- og veiledningssamtaler, og praktisk oppfølging ved behov. SMS-veilederen vil for eksempel kunne delta sammen med deg på møter med programkonsulent eller studieveileder. Kanskje vil du også trenge annen hjelp for å bli trygg i omgivelsene på studiestedet. For noen studenter kan det også være aktuelt å delta i grupper med andre studenter i prosjektet.

I SMS vil du blant annet kunne få hjelp til å:

 • sette deg konkrete og realistiske studiemål
 • planlegge studiene
 • strukturere studiene og studiehverdagen
 • styrke og utvikle ferdigheter som skal til for å mestre studiene og nå studiemålene dine
 • etablere samarbeid med UiO med tanke på å tilrettelegge studie- og eksamenssituasjonen
 • etablere samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet, ved behov
 • komme deg i gang med fysisk trening eller å delta i sosiale aktiviteter

Hvor finner du oss?

SMS er sentralt beliggende på campus. Vi holder til i SiO Rådgivnings lokaler i Kristian Ottosens hus, i etasjen over Akademika bokhandel. Inngang fra Frederikkeplassen, opp første trapp og inn døren til høyre.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med SMS-veiledere Line Slagstad, tlf. 924 50 061/ 22 85 33 53 eller Espen Halvorsen, tlf. 924 50 083 / 22 85 33 54, eller send epost: studiermedstotte@sio.no


Søk om opptak til SMS


Brosjyre fra NAV

 

FØLG SiO PÅ

 
Facebook Twitter