Du er her:
You are here:
Barnehager/Priser og betalingsreglement

Priser og betalingsreglement
Det er ikke nødvendig å levere egenerklæring for inntektsforhold eller endring i inntektsforhold ved fastsettelse av oppholdsavgift i SiO Barnehage ved samlet personinntekt over kr. 353.480. Høyeste oppholdsavgift vil bli satt.

Betalingssatser per 01.02.15   
Betal pr. mnd. 
Inntekt inntil 198 833 (2,25G) kr    777
198 834 - 353 480 (4G)
kr 2.070
353 481 (4G) eller mer kr 2.480


SiO Barnehage har tre satser for oppholdsavgift og søskenrabatt for første og andre søsken.
Beregning av oppholdsavgift er:
1. Dokumentasjon av siste års skatteoppgjør.
2. Dokumentasjon av nye opplysninger av inntekt i inneværende år.


Søskenrabatt

  • 30% for første søsken
  • 50% for andre søsken

Det gis ikke søskenrabatt på laveste sats (kr 777,-).

 

Dersom inntekten er under kr. 353.481 vist i siste års skatteoppgjør eller ved nye opplysninger av inntekt i inneværende år kan det søkes om redusert pris.

 

Erklæringsskjema og kopi av siste skatteoppgjør skal leveres inne fristen som er gitt i epost sendt ut samtidig med tilbudet. Dersom dokumentasjon ikke leveres blir oppholdsavgift satt til høyeste sats. Satsen blir først regulert når erklæringskjema og dokumentasjon foreligger og har ikke tilbakevirkende kraft. Dette gjelder opplysninger om enten:
1. Siste års skatteoppgjør.
2. Inntekt i inneværende år.

 

Opplysninger om inntekt

Opplysninger om inntekt fylles ut i Egenerklæring for inntektsforhold eller endring i inntekstforhold ved fastsettelse av oppholdsavgift i SiO Barnehage (Skjema 1)

 

Last ned skjema her, fyll ut og send på e-post sammen med kopi av siste skatteoppgjør.

 

Last ned reglement for oppholdsavgift i SiO Barnehage.

 

NB: Alle foreldre må hvert år innen 1. august erklære og dokumentere på nytt sin inntekt dersom de ønsker å søke om redusert pris.

Sist endret: 20.05.2015

FØLG SiO PÅ

 
Facebook Instagram Twitter