Du er her:
You are here:
Om SiO/Historie

En kort historisk gjennomgang
Etter mye forarbeid av studenter og professorer som var opptatt av studentenes sosiale vilkår ble Studentenes Fellesutvalg og Universitetet i Oslos ledelse i 1937 enige om grunnlaget for opprettelsen av Studentsamskipnaden i Oslo.
Studenter må sove i gymsal
Før SiO kom igang med sin massive utbygging av studentboliger, hendte det at man måtte ta gymsaler i bruk.Luftfoto av første byggetrinn, Sogn studentby
Under byggingen av Sogn studentby passet man på å informere allmennheten med egne informasjonshefter. Her er første byggetrinn avbildet.Kaffekos på hybelen på Sogn
Da Sogn stod ferdig kunne studentene for første gang i Norge ta i bruk boliger som var tilpasset studentenes behov. At man hadde Munch på veggene forringet ikke akkurat trivselen.

1. september 1939
Loven om Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), en organisasjonsform som i dag har blitt til 25 samskipnader rundt i landet, blir vedtatt. 

 

1940
Studentkantinene Aulakjelleren og Blindernkjelleren overtas av samskipnaden.

 

1945
Studentsamskipnaden leier Uranienborgveien 11 (U11) av Det Norske Studentersamfund og begynner å formidle hybler på det private leiemarkedet.

 

1946
Kafe og varmmatkantine settes i gang i U11. Planleggingen av Sogn studentby kommer i gang. Idretts- og friluftsaktiviteter for studenter gis økonomisk støtte. Universitas utgis for første gang i samskipnadens regi.

 

1947
Lånekassa blir opprettet og drevet av SiO fram til årsskiftet 1949/50. Samskipnaden hadde tidligere drevet sin egen låne- og stipendvirksomhet.

 

1948
Studentene ved Norges Tannlegehøgskole, Norges Veterinærhøgskole og Det teologiske Menighetsfakultet blir tilknyttet SiO. Studentenes reisekontor (fra 1972 Universitetenes reisebyrå) blir opprettet.

 

1951
Akademisk Forlag (fra 1956 Universitetsforlaget) opprettes. Studentkontorets bokhandlervirksomhet utvides.

 

1952
Sogn studentby, byggetrinn 1, ferdig. Studentenes småbarnstue, SiOs første barnehage, åpner. Bevilgninger til Helsekontroll for studenter føres opp på statsbudsjettet. Studentkontoret etableres som egen bokhandel for studenter (i dag kjent som Akademika).

 

1953
Dagligvarehandel drevet av SiO starter i studentbyen på Sogn. Tilskudd til studentsamskipnadene får egen post på statsbudsjettet.

 

1954
Helsetjenesten etablert i Kristian Augusts gate 21.

 

1957
Studenttinget i Oslo (Studentparlamentet) institueres med kongelig resolusjon og avløser Studentenes Fellesutvalg.

 

1958
Studentenes idrettssekretariat opprettes.

 

1959
Studentsenteret (De to lavblokkene, Idrettsbygget og Administrasjonsbygget) på Blindern blir vedtatt bygd. Samskipnaden får i oppdrag å gjennomføre prosjektet.

 

1961
Velferdsbygningen (Frederikke) står ferdig.

 

1962
Idrettsbygningen på Blindern tas i bruk.

 

1964
Lavblokka med helsetjeneste, bokhandel, reisebyrå, boligformidling og lignende står ferdig.

 

1965
Sogn studentby er ferdig utbygd og Sogn småbarnstue og daghjem tas i bruk.

 

1966
Studentene ved Arkitekthøgskolen blir tilknyttet SiO.

 

1967
Kringsjå Studentby, første byggetrinn, tas i bruk.

 

1970
Studentbyen på Kringsjå er ferdig, med 1673 hybler og 245 leiligheter. Universitetsidretten blir etablert.

 

1973
Studentene ved Musikkhøgskolen blir tilknyttet SiO. Bjerke studenthjem ferdig.

 

1978
Pilestredet studenthjem ferdig.

 

1979
Sosionomtjenesten ved Universitetet opprettet, ved å samle sosialsekretærene for utenlandske studenter og de to sosionomene ved Helsetjenesten i en avdeling.

 

1980
Universitetsforlaget flytter inn i nytt bygg på Tøyen. Tøyen studenthjem ferdig.

 

1984
Forlaget solgt.

 

1986
Universitetsbokhandelen, Universitetenes Reisebyrå og Varehusene Bra-Pris utskilt som egne aksjeselskaper.

 

1989
Bra Pris varehuset solgt.

 

1990
Universitetenes Reisebyrået solgt.

 

1991
Fjellbirkeland studentby ferdig.

 

1992
Arbeidsforum (Karrieresenteret) opprettes.

 

1996
Domus Athletica ferdig. Sentraladministrasjonen i SiO flytter fra Blindern til Domus Athletica.

 

1999
Vestgrensa og Nedre Ullevål studentby er ferdig.

 

2001
Grünerløkka studenthus (Siloen) ferdig. Student.no, en Internettportal drevet av alle studentsamskipnadene i Norge, lanseres.
 
2003
Bjølsen studentby ferdig.

 

2004
Centrum Athletica åpner.

 

2005
Studentene ved Handelshøyskolen BI i Oslo blir tilknyttet SiO.

 

2006
Kunsthøgskolen i Oslo blir tilknyttet SiO, etter å ha søkt om å skifte samskipnad fra OAS til SiO.
Første del av rehabiliteringen av Kringsjå Studentby er ferdig til innflytting i august.
Pilestredet Park studenthus er ferdig til innflytting i november.

 

2007

390 ”nye” boliger på Kringsjå da trinn en av rehabiliteringsprosjektet på Kringsjå studentby ferdigstilt. 28 flere barnehageplasser
Bamsebo studentbarnehage på avdeling 6 og 7. 500 ekstra m2 på Centrum Athletica, bla med ny spinningsal. Etablering av en web-portal for Studentboligene  med ”Min side”-funksjonalitet for samtlige søkere og leietakere.

 

2008

Ferdigstilling av en overordnet miljøplan, og åpningen av SiOsenteret hvor studentene kan få hjelp til alt fra bolignøkler til studiekort og informasjon

Stadig færre studenter ringer fra fasttelefon. Studentboligene avviklet derfor i fjor fasttelefoner i sine boliger. I stedet fikk studentene tilbud om bredbånd i alle boliger til en gunstig pris.

 

2009

Studentbarnehagene er best i landet i undersøkelsen "Bedre Kommune". Studentidretten ble best i test, kåret av ’TV 2 hjelper deg’.
SiO lanserte nye nettsider og fikk bronse. SiO og OAS vedtok sammenslåing. SiO rundet 70 år i 2009, og laget i den anledning en kortfilm i beste filmavisenstil med historisk perspektiv. Se filmen her.

 

En mer utfyllende beskrivelse med bilder kan du lese i SiOs histioriebok som er en del av årsapporten vår.

OAS sin historie

 

1989
- OAS ble etablert.

 

1990
- Familiebarnehager i Oslo.
- Studenthybler i Kirkeveien 166 (Ullevål A + B) og i Bjerregaardsgate 21. OAS drifter stiftelser som overtar hybler etter at sykepleierutdanningene ved Ullevål og Statens sykepleiehøgskole er blitt en del av Høgskolen i Oslo (HiO).
- Kjøp av stor hytte på Mylla.

 

1991
- Idrettstilbud. Subsidiering av trening hos Studentidretten (SiO)
- Studenthybler på Aker. Leid bygg av Aker sykehus (Oslo kommune)

 

1992
- Åpning av Kansleren studenthus. OAS første selvbygde studentboliger (96 boliger).
- Spisested (annas spiseri) og pub i Pilestredet 52 (HiO) og spisested ved ingeniørutdanningen i Vika.
- Studentbarnehage og base for familiebarnehager på Tøyen.

 

1993
- Åpning av Sofienberg studenthus (112 boliger).

 

1994
- Etablering av Penelope Bok og Forming as. Bokhandel i Pilestredet  50 og formingsutsalg i Vika.

 

1995
- Startet spisested ved HiAks sykepleierutdanning, Lørenskog.
- Startet spisested og bokutsalg ved HiAk, Blaker.

 

1996
- Startet barnehage ved Høgskolen i Akershus (HiAk), Stabekk.

 

1997
- Åpning av Bisletbekken studentbarnehage (27 barn).
- OAS får sine første nettsider
- Stiftelsene for hybler i Bjerregaardsgate og på Ullevål nedlegges og oppgaver/eiendeler overdras til OAS.

 

1998
Ved oppløsning av stiftelsene (se 1997), viste det seg at stiftelsen på Ullevål aldri formelt hadde fått overdratt eiendomsretten til byggene. Den følgende konflikten med Oslo kommune endte med en gunstig 10 års leieavtale for OAS.

- Åpning Lille Bislet studentbarnehage.
- OAS/SiO kjøper Stjerneblokkene på Ullevål av Oslo kommune for rehabilitering

 

1999
- OAS feirer sitt 10 års jubileum!
- Stjerneblokkene ferdig rehabilitert og OAS tar i bruk sin blokk som studentboliger. Ullevål studentby, Nedre Ullevål 7 (130 boliger).
- Kjøp av Bjerregaardsgt. 21 fra Statsbygg med plan om bygging av flere studentboliger.

 

2000
- Kjøp av dobbelthytte på Hafjell
- Nytt serveringstilbud i ”Fyrhuset”, Bislet.

 

2001
- Kjøpt Kingosgate 16-18 fra Oslo kommune for ombygging til studentboliger.

 

2002
- Innflytting, Åråsen studenthus, Lillestrøm (300 boliger).
- Innflytting, Carl Berner studenthus (250 boliger)
- Etablert spisested ved Kunsthøgskolen i Oslo, fakultet for visuell design.
- Kafé Eva i Pilestredet 48 (HiO) etablert.

 

2003
Høgskolen i Akershus samlokaliserer alle sine avdelinger på Kjeller ved Lillestrøm:
- Etablert Hannas spiseri og kaffebaren Barbras kafé
 ved HiAk, Lillestrøm.
- Etablert barnehage ved HiAk, Lillestrøm.
- Etablert avdeling av Penelope bokhandel ved HiAk, Lillestrøm.
- Åpnet Kafé rix`n i Pilestredet Park 35 (HiO)

 

2004
- OAS 15 år!
- Åpning av nytt spisested (Informateket) ved Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH
- Urban Boligutleie AS (URBO) etablert

 

2005
- Etablert Dusinet studenthus på Lillestrøm. Samarbeid med studentorganisasjonene, Skedsmo kommune og HiAk.
- Overtatt driften av spisested ved Lovisenberg diakonale høgskole (Rikke)

 

2006
- Åpning av Iladalen studenthus (Kingosgate 16-18), 150 boliger
- Åpning av St.Hanshaugen studentby,  300 boliger
- Åpning nytt spisested og kaffebaren ”bi så litt” i Pilestredet 46 (HiO)
- Etablering av karrieresenter i samarbeid med HiO. Senteret er tilgjengelig for studenter fra alle høgskoler tilsluttet OAS.
- OAS etablerer et velferdsfond på grunnlag av overskudd i datterselskapene (Penelope og URBO). Fondet skal finansiere utvikling og utprøving av nye velferdstilbud.
- Anskaffet firmahytte i Kragerø.

 

2007
- Åpner nytt spiseri i Pilestredet 35 (HiO)
- Åpner ny filial av Penelope Bokhandel i Pilestredet 35 (HiO)
- OAS etablerer et fond for stabilisering av husleie for studentboliger.

 

2008
- Helsestasjon for studenter opp til 24 år
- Helsefondet utvides med støtte til bl.a. ordinært tannlegebesøk, brilleglass/linser, medisiner på blå resept og ekstern psykolog

 

2009
- OAS 20 år!
- Kongsvinger studenthus åpner
- Styrevedtak om sammenslåing mellom SiO og OAS

 

 

Sist endret: 29.07.2012

FØLG SiO PÅ

 
Facebook Instagram Twitter