Fremleie
Du er her:
You are here:
Boliger/Praktisk info
Fremleie
Du kan leie ut studentboligen din, men les nøye gjennom reglene først.

Ikke glem spillereglene når du skal leie ut boligen din.

Det er kun studenter tilknyttet SiO som kan leie boligen din. Før du søker om fremleie på Min side, må du først finne en student som du ønsker å leie ut boligen til. Du kan leie ut boligen i inntil seks måneder, i tillegg til to sommermåneder.


Vi har følgende regler knyttet til fremleie
  • Personen du skal leie ut til, fremleietaker, må være en student tilknyttet SiO. I sommermånedene godkjennes studenter med gyldig semesterbevis fra alle norske utdanningsinstitusjoner.
  • Personen må være søknadsberettiget jfr Tildelingsreglementet, les mer her.
  • Fremleietaker kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO: For eksempel at vedkommende skylder husleie fra tidligere leieforhold, eller har bodd over makstiden som er 5 år.
  • Som leietaker er du ansvarlig for boligen. Hvis fremleietaker ødelegger noe i boligen – står du ansvarlig.
  • Du må selv ordne med kontrakt mellom deg og fremleietaker.
  • Husleien kan ikke være høyere enn hva du selv betaler i husleie til SiO.

  • Ved kontraktslutt er du ansvarlig for at nøkkelen blir levert i tide. Hvis dette ikke blir gjort vil du få et gebyr for sen utflytting, og du må betale husleie til vi har mottatt nøkkelen. 

  • Ved utflytting skal boligen, inklusiv kjøkken, bad, og bod skal vaskes ordentlig. Er ikke dette gjort vil du bli fakturert for vask.
Vi gjør oppmerksom på at fremleie må godkjennes av SiO Bolig. Husk at du som leietaker er ansvarlig for at husleien blir innbetalt og at fremleietaker følger de regler som står i leiekontrakten, inkludert Bilag 1.

Sist endret: 10.06.2014

FØLG SiO PÅ

 
Facebook Instagram Twitter