Kildesortering i studentboligene
Du er her:
You are here:
Boliger
Kildesortering i studentboligene
Mange studenthus er nå godt igang med kildesortering. Les mer om hvordan du kildesorterer.
Posene skal knytes med dobbel knute.

Oslo kommune har bestemt at innen utgangen av 2012 skal hele byen kildesortere plastemballasje og matavfall. Prosjektet startet i utvalgte bydeler i 2009, og nå er de fleste studentbyer og -hus godt i gang.


Hva skal sorteres?

Alt avfall sorteres etter syv ulike kategorier, se under. Matavfall og plastemballasje er de sist ankomne sorteringskategoriene, og dette avfallet skal sorteres i fargede poser. Posene knytes med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen. Posene blir automatisk sortert når de kommer inn til avfallsdeponiet. Du må sortere følgende type avfall:


Matavfall – grønn pose
Plastemballasje – blå pose
Restavfall – vanlig hvit handlepose
Glass og metall – returneres i egne avfallscontainere
Papir, papp og drikkekartonger – returneres i egne avfallscontainere
Panteflasker – fortsatt retur til butikk!
Farlig avfall – elektrisk avfall, batterier, maling osv returneres gjenbruksstasjonene

 

Vanskelig å komme igang?

Er det vanskelig å komme godt igang med kildesorteringen på felleskjøkkenet? Kall inn til et møte for alle dere som deler kjøkken. Bli enige om rutinene for sortering; hvem gjør hva, når og hvordan? Lag gjerne en ukeoversikt som dere henger på kjøleskapet. Merk søppelbøttene tydelig, både på norsk og engelsk, slik at alle kaster i korrekt bøtte, og sørg for at alle vet hvilke poser som skal benyttes i de ulike bøttene. Når dere går tom for fargede poser, spør etter flere nærbutikken.

 

For mer informasjon om kildesortering i Oslo kommune, samt tips og kreative løsninger, er det verd å besøke Renovasjonsetaten. De har informasjon om kildesortering på en lang rekke språk.

 

Se når ditt studenthus starter kildesortering
Det er Oslo kommune som styrer når de ulike studentbyene og –husene skal begynne sin kildesortering. Hvis du lurer på når din bolig skal starte opp, se lenken under.

Når starter jeg med kildesortering?

Sist endret: 29.07.2012

FØLG SiO PÅ

 
Facebook Instagram Twitter